ایسنا ورزشی 0

ایسنا ورزشی 0

عصرایران ورزشی 0

پارس فوتبال فوتبال خارجی 0

پارس فوتبال فوتبال خارجی 0

تسنیم ورزشی 0

تسنیم ورزشی 1

تسنیم ورزشی 0

تسنیم ورزشی 0

تسنیم ورزشی 1

پارس فوتبال فوتبال ملی 0

نامه نیوز ورزشی 0

روزنو ورزشی 1

روزنو ورزشی 1

روزنو ورزشی 0

فردانیوز ورزشی 0

فردانیوز ورزشی 0

فردانیوز ورزشی 1

نود تي وي ورزشی 1

نود تي وي ورزشی 0

دانا ورزشی 0

دانا ورزشی 1

ایرنا ورزشی 1