ایسنا فضای مجازی 13

فانوس نیوز فضای مجازی 34

آی تی رسان فضای مجازی 104

باشگاه خبرنگاران فضای مجازی 61

صداوسیما فضای مجازی 18

روژان فضای مجازی 125

ستاره فضای مجازی 280

رکنا فضای مجازی 23

فراناز فضای مجازی 186

باشگاه خبرنگاران فضای مجازی 90

مشرق نیوز فضای مجازی 17

فانوس نیوز فضای مجازی 18

اولی‌ها فضای مجازی 245

قانون فضای مجازی 79

گجت نیوز فضای مجازی 55

ایستنا فضای مجازی 49

ستاره فضای مجازی 424

سلامتی پلاس فضای مجازی 1035

نت نوشت فضای مجازی 92

فراناز فضای مجازی 26

نی نی بان فضای مجازی 21

پارس ناز فضای مجازی 1305

ساتین فضای مجازی 204

ساتین فضای مجازی 1716