آواپرس تروریستی 33

موج تروریستی 13

خبرآنلاین تروریستی 20

عصرایران تروریستی 15

آفتاب نیوز تروریستی 20

بهداشت نیوز تروریستی 14

ایرنا تروریستی 34

رکنا تروریستی 15

باشگاه خبرنگاران تروریستی 96

نواندیش تروریستی 135

بهداشت نیوز تروریستی 66

پارس نیوز تروریستی 25

ایرنا تروریستی 23

مشرق نیوز تروریستی 114

مهر تروریستی 57

رکنا تروریستی 79

جام نیوز تروریستی 606

ایلنا تروریستی 86