آواپرس تروریستی 25

موج تروریستی 3

خبرآنلاین تروریستی 9

عصرایران تروریستی 8

آفتاب نیوز تروریستی 12

بهداشت نیوز تروریستی 9

ایرنا تروریستی 16

باشگاه خبرنگاران تروریستی 75

نواندیش تروریستی 108

بهداشت نیوز تروریستی 58

ایرنا تروریستی 12

مشرق نیوز تروریستی 105

مهر تروریستی 49

رکنا تروریستی 73

جام نیوز تروریستی 565

ایلنا تروریستی 80