خردادنیوز تروریستی 11

آواپرس تروریستی 66

موج تروریستی 49

خبرآنلاین تروریستی 52

عصرایران تروریستی 37

آفتاب نیوز تروریستی 42

بهداشت نیوز تروریستی 29

ایرنا تروریستی 66

رکنا تروریستی 33

باشگاه خبرنگاران تروریستی 145

نواندیش تروریستی 194

بهداشت نیوز تروریستی 95

موج تروریستی 96

پارس نیوز تروریستی 35

ایرنا تروریستی 30

مشرق نیوز تروریستی 129

رکنا تروریستی 89

مهر تروریستی 74

ایران ویج تروریستی 39

رکنا تروریستی 112

جام نیوز تروریستی 739

ایلنا تروریستی 115