باشگاه خبرنگاران فرهنگی و هنری 0

باشگاه خبرنگاران سلامت 0

آواپرس افغانستان 0

تسنیم فرهنگی و هنری 0

پارس فوتبال فوتبال ملی 1

تسنیم اجتماعی 1

فارس بین‌الملل 1

فارس بین‌الملل 1

ایرنا بین‌الملل 2

رکنا گوناگون 1

رکنا گوناگون 1

ستاره گوناگون 2

ستاره گوناگون 1

عصرایران اجتماعی 1

مشرق نیوز اجتماعی 1

الف بین‌الملل 0

باشگاه خبرنگاران بین‌الملل 1

ایسنا سیاسی 1

آفتاب نیوز ورزشی 1

باشگاه خبرنگاران اقتصادی 1

مشرق نیوز چندرسانه ای 1

صراط فرهنگی و هنری 0