نقاشی های ارسالی برای بیست و ششمین مسابقه بین المللی نقاشی کودکان هیکاری ژاپن


دوازده اثر نقاشی بچه های عضو کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان استان ایلام برای شرکت در مسابقه بین المللی نقاشی هیکاری ژاپن با موضوع زندگی در روستا ارسال شد


تبليغ
تبليغ