این قانون موجودیت فلسطینیان را نشانه رفته است


به گزارش خبرگزاری تقریب(تنا)، یوسف الحساینه از رهبران جنبش جهاد اسلامی تاکید کرد که قانون «کشور یهود» کاملا ماهیت نژاد پرستانه دارد، این قانون موجودیت فلسطینیان را نشانه رفته است. وی تصریح کرد که تصویب این قانون نشان می دهد که اسرائیل به تلاش های خود در راستای از بین بردن موجودیت فلسطینیان می دهد. وی خاطرنشان کرد که این قانون زمینه...

به گزارش خبرگزاری تقریب(تنا)، یوسف الحساینه از رهبران جنبش جهاد اسلامی تاکید کرد که قانون «کشور یهود» کاملا ماهیت نژاد پرستانه دارد، این قانون موجودیت فلسطینیان را نشانه رفته است. وی تصریح کرد که تصویب این قانون نشان می دهد که اسرائیل به تلاش های خود در راستای از بین بردن موجودیت فلسطینیان می دهد.

وی خاطرنشان کرد که این قانون زمینه ساز مصادره هر چه بیشتر زمین های فلسطینیان ساکن کرانه باختری و الحاق آنها به مجتمع های شهرک های یهود می شود.

الحساینه یادآور شد که در صورت اجرای این قانون، ما شاهد اجرای طرح تبعید اجباری شمار زیادی از فلسطینیان ساکن قدس و سرزمین های اشغالی ۱۹۴۸ و همچنین توسعه شهرک های یهودی می شویم که باید محافل ملی و منطقه ای برای مقابله با این طرح خطرناک و تجاوزکارانه تشریک مساعی داشته باشند.

وی تاکید کرد که این قانون کاملا ماهیت نژاد پرستانه دارد و جزء خطرناک ترین قوانین به تصویب رسیده در کنیست طی چند سال گذشته می باشد.


تبليغ
تبليغ