بانک تخصصی اطلاعات دندانپزشکی بیمه شدگان ایجاد می شود


تهران- ایرنا- سندیکای بیمه گران ایران تصمیم گرفت برای کاهش پرداخت خسارت های غیرواقعی دندانپزشکی بانک اطلاعاتی ایجاد کند.

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از روابط عمومی سندیکای بیمه گران ایران، درصد نگران کننده خسارت های غیرواقعی در حوزه دندانپزشکی محور اصلی جلسه امروز کارگروه درمان سندیکا بود که در آن مدیران درمان شرکت های بیمه بر تعدد این نوع تخلفات در بخش دندانپزشکی تاکید داشتند.
برای این خسارت ها راهکارهایی از جمله «راه اندازی بانک اطلاعات سوابق دندانپزشکی بیمه شده ها، وحدت رویه در برخورد با متخلفان و تشکیل پایگاه واحد برای آن و تدوین دستورالعمل واحد در رسیدگی به اسناد دندانپزشکی» توسط اعضا پیشنهاد و کلیات این راهکارها تصویب شد.
از اصلی ترین راهکاریی که مورد توجه اعضا قرار گرفت «تهیه نرم افزاری است که با کمک آن سوابق دندانپزشکی بیمه شده ها ثبت و بین شرکت ها به اشتراک گذاشته شود».
همچنین قرار شد برای اجرایی شدن آن کمیته ای نحوه اجرایی شدن آن را بررسی و به شورای عمومی سندیکا ارائه کند.
همچنین در این جلسه تعرفه جدید دندانپزشکی سندیکا در 120 بند تصویب و مقرر شد در ماه جاری برای اجرا به شرکت های بیمه ابلاغ شود.
شورای عالی بیمه در اجرای ماده 75 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری، اساسنامه سندیکای بیمه گران ایران را مشتمل بر 26 ماده و 6 تبصره در 2 جلسه 12 خرداد و 9 تیرماه سال 1383 تصویب کرد که از تاریخ تصویب جایگزین مصوبه مورخ دوم شهریور سال 1351 خواهد شد.
سندیکای بیمه گران ایران که به استناد قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مصوب سی ام خرداد سال 1350 (با اصلاحات بعدی آن) برای مدت نامحدود تاسیس شده و اساسنامه آن به تصویب شورایعالی بیمه رسیده است، براساس اساسنامه و ترتیبات مندرج در این آیین نامه (آیین نامه داخلی سندیکای بیمه گران ایران) اداره می شود.
اقتصام**2025**6984**2023

تبليغ
تبليغ