افغانستان برنامه تنظیم خانواده را با هدف کنترل جمعیت اجرا می‌کند


به گزارش خبرنگار سایت افغانستان خبرگزاری فارس، «احمدجان نعیم»، معاون برنامه ریزی وزارت بهداشت افغانستان در سخنانی در جلسه روز جهانی جمعیت گفت: تا جایی من می‌اندیشم و تجربه جهانی نشان داده است، تنظیم خانواده امر مهمی است برای...

به گزارش خبرنگار سایت افغانستان خبرگزاری فارس، «احمدجان نعیم»، معاون برنامه ریزی وزارت بهداشت افغانستان در سخنانی در جلسه روز جهانی جمعیت گفت: تا جایی من می‌اندیشم و تجربه جهانی نشان داده است، تنظیم خانواده امر مهمی است برای بهتر سازی وضعیت زند‌ه‌گی خانواده‌ها.

وی با بیان اینکه بدون تنظیم خانواده در افغانستان نمی‌توان به رفاه اقتصادی رسید، افزود: براساس پیش‌بینی‌ها جمعیت افغانستان در سال 2025 به 47 میلیون نفر خواهد رسید.

نعیم خاطر نشان کرد: وزارت بهداشت برای کاهش فقر و افزایش سلامت خانواده و مادران متعهد به تدوین و اجرای برنامه تنظیم خانواده است.

معاون وزیر بهداشت افزایش آگاهی مردم و بخصوص زنان در مورد آثار منفی افزایش جمعیت را از اولویت این وزارتخانه عنوان کرد و تصریح کرد: تنظیم خانواده تنها یک موضوع مرتبط با بهداشت نیست؛ بلکه یک موضوع اجتماعی، آموزشی، اقتصادی، محافظتی،حقوق بشری است.

وی با بیان اینکه تنها 20 درصد زنان در افغانستان از روشهای جلوگیری برای فرزندآوری استفاده می کنند، گفت: برای اجرای شدن برنامه تنظیم خانواده باید تمامی دستگاه‌های دولتی به میدان بیایند.

هرساله 670 هزار نفر به جمعیت افغانستان افزوده می شود و مقامات این کشور با توجه به عدم ظرفیتهای اقتصادی این کشور نسبت به افزایش بی رویه و آثار سو آن هشدار می‌دهند.

/انتهای پیام/

تبليغ
تبليغ