ترکیب انگلیس برای دیدار با تونس اعلام شد


ترکیب تیم ملی فوتبال انگلیس برای رویارویی با تونس اعلام شد.

به گزارش فانوس، ترکیب تیم ملی فوتبال انگلیس برای رویارویی با تونس اعلام شد.

پیکفورد، استوز، واکر، مگوایر، تریپیر، هندرسن، لینگارد،‌ آلی، یانگ، ایترلینگ و کینتبليغ
تبليغ