به گزارش خبرگزاری برنا از استان زنجان؛ پاکسازی عوارضی زنجان تبریز با مشارکت اداره کل محیط زیست زنجان وگروه صنعتی پاسارگاد زنجان در آستانه حلول عید سعید فطر و هفته محیط زیست گروه صنعتی پاسارگاد و تشکل های زیست محیطی با همراهی و مشارکت اداره کل محیط زیست و شهرداری زنجان عوارضی زنجان تبریز روز چهارشنبه 23خرداد 97پاکسازی شد .

باقری گفت : محیط زیست متعلق به همه ماست و همه ما وظیفه داریم به بهترین شکل ممکن از آن مراقبت کنیم چرا که آسیب طبیعت در کوتاه مدت موجب آسیب دیدن همه افراد جامعه خواهد شد

باقری بیان کرد : با اجرای این برنامه پاکسازی بتوان گامی مفید و شایسته در حفظ محیط زیست شهرمان برداشت.

باقری ادامه داد: در این برنامه پاکسازی بیش از 80نفر از گروه صنعتی پاسارگاد زنجان ،همکاران اداره کل محیط زیست واعضای تشکل های زیست محیطی استان شرکت داشتند .

باقری ضمن تشکر از تمامی شرکت کنندگان در این پاکسازی گفت: در این برنامه پاکسازی مقدار قابل توجهی زباله از این محل جمع آوری و به محل دفن زباله زنجان انتقال گردید.