تصاویر/ آغاز عملیات بیت المقدس 7


عملیات بیت المقدس 7 با رمز «یا ابا عبدالله الحسین» در منطقه عملیاتی شلمچه آغاز شد.

عملیات بیت المقدس ۷ با رمز «یا ابا عبدالله الحسین» در منطقه عملیاتی شلمچه آغاز شد.

تبليغ