واکنش تند طالبان به نشست صدها عالم دین افغان در کابل


گروه طالبان با نشر بیانیه‌یی، در واکنش به نشست صدها عالم دین افغان را در کابل گفته این نشست نمایشی بوده و به اساس دستور امریکا برگزار شده‌است. ذبیح‌الله مجاهد، سخن‌گوی گروه طالبان ادعا کرده  که فتوای که روز گذشته از سوی عالمان دین صادر گردید، از قبل تهیه گردیده بود و عالمان دین فقط برای نظرخواهی دعوت شده بودند. سخن‌گوی...

گروه طالبان با نشر بیانیه‌یی، در واکنش به نشست صدها عالم دین افغان را در کابل گفته این نشست نمایشی بوده و به اساس دستور امریکا برگزار شده‌است.

ذبیح‌الله مجاهد، سخن‌گوی گروه طالبان ادعا کرده  که فتوای که روز گذشته از سوی عالمان دین صادر گردید، از قبل تهیه گردیده بود و عالمان دین فقط برای نظرخواهی دعوت شده بودند.

سخن‌گوی گروه طالبان می‌گوید که روز گذشته یک شمار زیاد از افراد عامه زیر نام عالمان دین به‌خاطر نشان دادن کثرت آنان، در کابل گردهم آمدند و برضدشان فتوا صادر کردند.

گروه طالبان هم‌چنان گفته که آنان در برابر نظامیان خارجی می‌جنگند  که به اساس باورشان، افغانستان توسط امریکایی اشغال گردیده و افزوده، نشست عالمان دین یکی از برنامه‌های امریکا است که می خواهد بالای آنان با جمع آوری این قشر، فشار مذهبی وارد کند.

این درحالی‌ست که عالمان دین افغانستان، روز گذشته یک نشست بزرگ مذهبی را برگزار نمودند و در آن فتوا صادر کردند که انجام حمله‌های انتحاری و انفجاری حرام می‌باشد.

آنان هم‌چنان اعلام کردند که جنگ روان افغانستان، ناروا است  و از طرف‌های درگیر خواستند تا به این امر نقطۀ پایان گذاشته و آتش پس کنند.

پس از دقایقی که عالمان دین، انجام‌های حمله‌های انتحاری و انفجاری را حرام اعلام کردند، یک حمله کننده انتحاری، آنان را هدف قرار داد.

در حمله انتحاری در نزدیک نشست عالمان دین صورت گرفت، بیش از ۳۰ تن کشته وزخمی شدند که در بین شان، علمای دینی نیز شامل‌اند.

تبليغ
تبليغ