طرح ساماندهی محله تاریخی «قلعه باشی» خلخال؛ در دستور کار ‌


معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل گفت: طرح ساماندهی محله تاریخی قلعه باشی خلخال در دستور کار قرار گرفته است.

‌به گزارش ایسنا‌، منصور عالیقدری در جلسه شورای فنی اداره کل میراث فرهنگی استان اردبیل تصریح کرد: مطالعات ساماندهی این محله تاریخی به مشاور واگذار شده و در شرف نهایی شدن است.

وی افزود: ساماندهی محله قلعه باشی یکی از خواسته‌های شهروندان خلخالی است و با نهایی شدن مطالعات عملیات اجرایی طرح آغاز می‌شود.

معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تاکید کرد: با توجه به برخی نواقص در خصوص ضوابط تعریف شده، قرار است مشاور بعد از تکمیل نواقص طرح نهایی را ارائه دهد.

عالیقدری همچنین به انجام مطالعات اولیه مرمت و احیای روستای تاریخی کنزق با معماری صخره‌ای دست کند اشاره و تصریح کرد: قرار است در خصوص مرمت و احیای سازه‌های تاریخی این روستا نیز مشاور نظرات خود را اعلام کند.


انتهای پیام


تبليغ
تبليغ