2 مرد متجاوز به عنف دقایقی قبل در مشهد اعدام شدند


قاضی خدابخشی سرپرست دادسرای انقلاب مشهد روز گذشته در گفت و گو با فارس از اعدام 2 عضو باندی موسوم به «خرچنگ‌های سیاه» در مشهد خبر داده بود


قاضی خدابخشی سرپرست دادسرای انقلاب مشهد روز گذشته در گفت و گو با فارس از اعدام 2 عضو باندی موسوم به «خرچنگ‌های سیاه» در مشهد خبر داده بود

تبليغ