کشف 1.5 تن انواع مواد مخدر در استان فارس


همزمان با نشست خبری سردار احمد علی گودرزی فرمانده انتظامی استان فارس،مکشوفیات نیروی انتظامی استان فارس شامل بیش از 1.5 تن انواع مواد مخدر که طی هفته گذشته در استان فارس کشف و ضبط شده بود در جمع خبرنگاران رونمایی شد.


.photo_album_grid .photo_img_gride_item .photo_img_gride_item img @media(min-width:1200px) .photo_no_marg_md } @media(max-width:1200px)and (min-width:980px) .photo_no_marg_md } @media(min-width:767px) and (max-width:980px) .photo_no_marg_sm } @media(min-width:480px) and (max-width:767px) .photo_no_marg_ms } @media(min-width:320px)and (max-width:480px) } @media(max-width:320px) }

تبليغ
تبليغ