مدرسه فوتبال در یوسف آباد


موسسه ورزشی برنا در منطقه امیرآباد تهران به صورت دائمی آماده ارائه خدمات ورزشی به هنرجویان 6 تا 16 سال است. مربیان این مجموعه دارای مدارک مربیگری و بدنسازی تخصصی از کنفدراسیون فوتبال آسیا و آکادمی ملی

موسسه ورزشی برنا در منطقه امیرآباد تهران به صورت دائمی آماده ارائه خدمات ورزشی به هنرجویان ۶ تا ۱۶ سال است. مربیان این مجموعه دارای مدارک مربیگری و بدنسازی تخصصی از کنفدراسیون فوتبال آسیا و آکادمی ملی المپیک می باشند. برنا در محیط امن ، آرام و آکادمیک دانشکده فنی دانشگاه تهران که مورد تایید هیت فوتبال استان تهران قرار دارد به فعالیت می پردازد. لطفا اعتبار مدارس فوتبال را از طریق سایت آکادمی ملی فوتبال ایران و سایت هیت فوتبال استان تهران جویا شوید. ضمنا دوره های بدنسازی و کاهش وزن برگزار می گردد.


آدرس: ایران - تهران - تهران تهران، امیرآباد شمالی، روبروی خیابان نهم، چمن دانشکده فنی دانشگاه تهران


تبليغ
تبليغ