به گزارش خبرگزاری برنا در آذربایجان شرقی ، مرکز سلامت لاله در یکی از نواحی کم برخوردار و پرجمعیت شهر تبریز با ۶۰۰ متر زیربنا در سه طبقه با ۲ پزشک و ۹ مراقب سلامت ۲۵۰۰۰ نفر را پوشش خواهد داد.

بهداشت محیط، بهداشت حرفه ای سلامت روان و مشاور تغذیه، دندانپزشک و کارشناس آزمایشگاه هر کدام یک نفر، در این مرکز ارائه خدمت خواهند کرد.

سال شروع عملیات اسفند ۱۳۹۵ و سال اتمام اسفند ۱۳۹۶ بوده و با هزینه ای بالغ بر ۷۰۰ میلیون تومان احداث شده است.