باز هم حداقل دستمزد تعیین نشد


در نشست امشب شورای عالی کار نیز در خصوص حداقل دستمزد تصمیم گیری نشد.

به گزارش جماران؛ جلسه شورای عالی کار امشب هم با گذشت۴ ساعت چانه زنی بدون نتیجه پایان یافت. دلیل تکرار جلسات طولانی بدون نتیجه اختلاف نظر بین کارگران و کارفرمایان در تعیین حداقل دستمزد است.

جلسات شورای عالی کار از روز جمعه به ریاست وزیر کار برای تعیین حداقل دستمزد سال 97، جدی تر شد اما به دلیل اختلاف نظر بین نمایندگان کارگری و کارفرمایی طی دو نشست گذشته، قرار بود در نشست امشب حداقل دستمزد سال آینده نهایی شود؛ البته با توجه به اینکه طبق قانون دستمزد سالانه باید با رعایت اصل سه جانبه گرایی و توافق شرکای اجتماعی تعیین شود، در نشست امشب نیز در خصوص حداقل دستمزد تصمیم گیری نشد. اعضای کارگری، کارفرمایی و شورای عالی کار برای نهایی کردن دستمزد سال آینده در نشست امشب مصمم بودند که با توجه به اختلاف نظر بین کارگران وکارفرمایان جلسه باز هم بدون تموم پایان یافت.

انتهای پیام

تبليغ

بيشترين بازديد امروز در گروه گوناگون

تبليغ