سلام به دوستان هنرمندم. تاحالا ۴ سری از دوخت های گلدوزی برزیلی را با هم یاد گرفتیم و دیگه وقت این رسیده که برویم سراغ یکی از مهمترین و اصلی ترین دوخت ها که پایه اصلی گلدوزی برزیلی محسوب می شود و به وسیله این دوخت بسیار زیبا که برجسته هم هست، طرح های خارق العاده ای خلق می شود.

دوخت کاست :

یکی از دوختهای اصلی در گلدوزی برزیلی، دوخت کاست است. از این دوخت برای ایجاد گل رز مینیاتوری استفاده می شود. در این دوخت باید از یک سوزن بلند استفاده کنید.

انتهای نخ را گره زده و سوزن را از پارچه خارج کنید. سپس مانند تصویر زیر از نیم سانت عقبتر دوباره سوزن را وارد پارچه کرده و سر سوزن را از کنار نخ اول خارج کنید (کوک اولیه). دقت کنید که در این مرحله سوزن باید به همین شکل در پارچه قرار داشته باشد ولی تا جایی که می توانید قسمت نوک سوزن را بیشتر از پارچه خارج کنید تا کار برای مرحله بعدی آسانتر باشد.

یک انگشت دست چپ را زیر سوزن قرار داده و نوک آنرا بالا بیاورید و با دست راست نخ را مانند سر انداختن کاموا در میل بافتنی، به دور انگشت پیچیده (مانند تصاویر زیر) و روی سوزن سر بیاندازید.

در شکل های زیردر سه مرحله سرانداختن نخ را می بینید.

مرحله یک

مرحله دو

مرحله سه

این کار را با دقت، بیشتر از ۱۲ بار انجام دهید. هرچه تعداد سر انداختن بیشتر باشد گلبرگ بزرگتر می شود.

برای اینکه گلبرگ برجسته ای داشته باشید بهتر است ۲۰ بار نخ را دور سوزن سر بیاندازید.

حالا سوزن را به آرامی از داخل پارچه بیرون بکشید و با دست به آرامی نخها را در امتداد نخ عقب برده و منظم کنید.

سر سوزن را در پارچه فرو کنید دقیقا در کنار جایی که نخ اول را خارج کرده بودید.

در اینجا یک گلبرگ تشکیل می شود .

در شکل زیر مراحل دوخت یک گل رز مینیاتوری را می بینید.

ابتدا یک گلبرگ را به شکلی که توضیح دادیم بدوزید.

گلبرگ دوم را از کنار گلبرگ اول و با طولی بیشتر از نیم سانت ایجاد کنید. یعنی فاصله نقاط A و B از هم باید بیشتر باشد تا گلبرگ در انتها حالت کمانی به خود گیرد و مانند گلبرگ اول گرد نشود.

برای گلبرگ سوم باید سوزن را از دل گلبرگ دوم بیرون آورید یعنی همانطور که در تصویر پنجم می بینید، نقطه C در وسط کمان گلبرگ دوم قرار دارد.

به همین ترتیب ۵ گلبرگ را به دور گلبرگ اول بدوزید تا یک رز مینیاتوری کوچک تشکیل شود.

برای اینکه رز بزرگتری داشته باشید می توانید یک ردیف دیگر از گلبرگ ها به دور روز کوچکتان به همین ترتیب بدوزید. ردیف دوم میتواند ۷ گلبرگ داشته باشد.

برای دوخت برگ هم از دو دوخت کاست با نخ سبز استفاده می کنیم.

یک گل رز دیگر را که با دوخت کاست ایجاد شده است را در شکل زیر می بینید.

در این گل رز، عکس گل قبلی، ابتدا ردیف زیرین گلبرگ ها (آبی) دوخته شده و سپس ردیف رویی (صورتی) در لابلای آن ها دوخته شده است.

در شکل زیر فقط از یک گلبرگ برای دوخت گل استفاده شده و با دوخت های دیگر، یک ردیف گل زیبا تدایی شده است.

از دوخت کاست، به این شکل هم می توان استفاده کرد. یعنی میتوان با بلند گرفتن کوک اولیه، دوخت را صاف ایجاد کرد و حالت کمانی پیدا نکند.

اینهم یک تابلوی زیبا با کمک از دوخت کاست و دوخت های دیگر که آموزش دادیم.

حالا نبوغ و خلاقیتتان را به کار گیرید و هنرتان را به دنیا عرضه کنید.

شاد و سربلند باشید ?