مَرد


مَرد ؟ این مرد کیست؟ این قهرمان تجاوز نامرد کیست نامردمی اندرعیار صد شهوت پرست او زن ستیز خوبی گریز ضد زن است مرد با آنچه کرد * او قهرمان جفا وعداوت است خودعین خاین و عین خیانتشاعر:الکس رفیعی

مَرد ؟

این مرد کیست؟
این قهرمان تجاوز
نامرد کیست
نامردمی
اندرعیار صد
شهوت پرست
او زن ستیز
خوبی گریز
ضد زن است مرد
با آنچه کرد
*
او قهرمان جفا وعداوت است
خودعین خاین و عین خیانت است
مادرنزاده چنین هیچ مرد را
مرزش کجاست
حدش کجاست
*
این مرد زن کُش است
مادر کُش است
خواهر کش است
همسر کش است
لازم شود
بابا کش است وبرادر کشی کند
رحمی به کس ندارد
دندان آزخویش شمارد
*
مرد خرافه باز
با دستهای خونین خود
موهوم ساز
این مرد را
به لجن برده تا گلو
آیا منم؟
آیا تویی؟
ما نیستیم؟
*
مادر نزاد چنین مردی
اما
شُستند مغز او
کشتند عقل او
تا شد بسان برده وتسلیم
بی آبرو
امروززن سَر است
از مرد برتر است
زین مردهای دون
*
باید ز دشت زندگی
این مرد رَوَد به کنار
تا زن دوباره آرد
خوبی به روزگار
نان را به سفره ها
ازبهر بچه ها
ورنه امید نیست
گردش بر این مدار
*
ای زن
ای مادرم
ای خواهرم
همسر و دختر م
من فخرمیکنم به تو
ای نازنین بتاز
گرد آفریدِ میهن من
بانوی من
امروز روزتوست
تو کاوه ای
ازمرد بیشتر
بر پا تویی
آماده ای
ای مادر وطن
جانم فدای تو
افشان
یازدهم دیماه 1396 برابر با یکم ژانویه 2018

تبليغ