آموزش تصویری ساختن جعبه کادویی


گاهی برای هدیه دادن دچار تردید می شوید که از چه کاغذ کادو با چه ترکیب رنگی استفاده کنید این در حالی است که خودتان می توانید با در دست داشتن وسایل و ابزار های کم هزینه و ساده بهترین و زیبا ترین جعبه های کادویی زینتی را درست کنید.

گاهی برای هدیه دادن دچار تردید می شوید که از چه کاغذ کادو با چه ترکیب رنگی استفاده کنید این در حالی است که خودتان می توانید با در دست داشتن وسایل و ابزار های کم هزینه و ساده بهترین و زیبا ترین جعبه های کادویی زینتی را درست کنید.

در اینجا تصاویر آموزش ساخت یک جعبه کادویی استوانه ای شکل را برای شما به نمایش می گذاریم.+ 3
- 0
تبليغ
تبليغ