ارائه طرح جامع حمایت از خبرنگاران به مجلس


ارائه طرح جامع حمایت از خبرنگاران به مجلس

مشهدـ نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی خواستار تشکیل تیم رسانه‌ای حقوقی و مطبوعاتی برای ارائه پیشنهاد جامع برای حمایت از اصحاب رسانه و پیش بینی درآمد پایدار از خبرنگاران برای طرح به مجلس شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید امیرحسین قاضی زاده امروز در دیدار با اعضای هیئت مدیره خانه مطبوعات استان‌های خراسان رضوی در مشهد درباره گزارش مدیر خانه مطبوعات و رسانه‌های خراسان رضوی مبنی بر اینکه متأسفانه وضعیت بیمه بسیاری از خبرنگاران فعال رسانه‌ها همچنان دچار مشکل است، گفت: خبرنگاران از جمله اقشار نخبه و تصمیم ساز جامعه هستند و برای بیمه گروه‌های مختلف در سال‌های اخیر تدابیر خوبی اندیشیده شد که باید همه خبرنگاران نیز پس از احراز شغلی با هر شیوه و مکانیسم مشخصی از تسهیلات بیمه برخوردار شوند.

وی با اشاره به پیش بینی بودجه بیمه برای برخی گروه‌ها همچون کارگران ساختمانی از محل هزینه‌های پیمانکاران ساختمانی، پیشنهاد کرد: می‌توان با بررسی تجربه‌های موفق جهانی در حمایت از اصحاب رسانه، تمهیداتی پیش بینی کرد تا بیمه مشخصی برای خبرنگاران و نمایندگی‌های خبرگزاری‌ها و مطبوعات از محل درآمد فروش اینترنت یا درآمدهای مخابرات و امثال آن پیش بینی کرد.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی همچنین خواستار تشکیل تیم رسانه‌ای حقوقی و مطبوعاتی برای ارائه پیشنهاد جامع برای حمایت از اصحاب رسانه و پیش بینی درآمد پایدار و حمایت‌های معیشتی متناسب از خبرنگاران برای طرح در مجلس شورای اسلامی شد.

قاضی زاده افزود: برخی نمایندگان مجلس که سابقه مطبوعاتی دارند می‌توانند به عنوان پیشگام و پیشران حمایت از اصحاب رسانه مؤثر باشند و با احصای مسائل خبرنگاران و تدوین آئین نامه‌های جامع برای خبرنگاران در مجلس فعلی که عزم کار انقلابی و نشاط بالایی دارد، نقش ایفا کنند.

وی همچنین از پیشنهاد خانه مطبوعات و رسانه‌های خراسان رضوی برای تشکیل فراکسیون رسانه در مجلس یازدهم استقبال کرد.

نایب رئیس هیئت مدیره خانه مطبوعات و رسانه‌های استان نیز در این نشست خبرنگاران را چشم صادق جامعه خواند و اظهار کرد: رسانه نگاران صادق رسانه‌های شناسنامه دار مسائل را آنگونه که هست می‌بینند و دچار افراط و تفریط نمی‌شوند.

غلامرضا بنی اسدی افزود: مشهد قطب دوم فضای رسانه‌ای کشور و قطب اول فضای مجازی در عرصه رسانه‌های کشور است و نیازمند توجه بیشتر در این عرصه هستیم.

وی با بیان اینکه فعالیت اعضای هیئت مدیره خانه‌های مطبوعات به صورت کاملاً غیرانتفاعی و بدون حقوق است، خواستار توجه بیشتر و بودجه مشخص برای حمایت از این تشکل صنفی رسمی رسانه‌ای شد.

همچنین مدیر خانه مطبوعات و رسانه‌های خراسان رضوی در این دیدار با اشاره به لزوم حمایت از مطبوعات و رسانه‌ها تصریح کرد: سیاست‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اغلب مبتنی بر حمایت از مطبوعات و رسانه‌های صاحب نام است و خبرنگاران و اصحاب رسانه به خصوص در استان‌ها از این حمایت‌های حداقلی هم محروم مانده‌اند.

مجتبی محمودی با اشاره به ضرورت گرامیداشت یاد شهدای عرصه رسانه مانند شهید صارمی و زنده یاد کاظم اخوان، وضعیت افسارگسیخته و بدون متولی و نظارت مشخص شبکه‌های اجتماعی را دور از شأن نظام اسلامی و غیرشایسته دانست و خواستار ورود جدی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در این عرصه شد.

دیگر عضو هیئت مدیره خانه مطبوعات و رسانه‌های خراسان رضوی نیز در این نشست با تاکید بر لزوم بازنگری در قانون مطبوعات گفت: به سرانجام رسیدن لایحه سازمان نظام صنفی رسانه‌ای یک ضرورت است که چندین سال است در دولت در حال چرخش است و متأسفانه هنوز به مجلس ارسال نشده است؛ ضمن اینکه باید طرحی برای پاسخگوتر کردن مسئولان در کشور وجود داشته باشد.

محمد جواد رنجبر، با اشاره به اینکه خانه مطبوعات و رسانه‌های خراسان رضوی طی دو سال گذشته یک ریال بودجه دولتی دریافت نکرده است، خواستار اختصاص ردیف بودجه ویژه خانه‌های مطبوعات استان‌های کشور در بودجه سال ۱۴۰۰ شد.

همچنین محمد جمال رستم زاده، خزانه دار خانه مطبوعات و رسانه‌های استان نیز در این نشست با بیان برخی مسائل حقوقی پیش پای مطبوعات و رسانه‌ها اظهار تأسف کرد: گاهی شاهد احضار خبرنگاران و مدیران رسانه‌ها رسمی در مسائل مطبوعاتی به دادگاه‌های مختلف و حتی مراجع انتظامی و نظامی و نیز در نظر گرفتن جرایم کیفری هستیم که باید در این خصوص وحدت رویه و حمایت قانونی وجود داشته باشد.


به گزارش خبرگزاری مهر، سید امیرحسین قاضی زاده امروز در دیدار با اعضای هیئت مدیره خانه مطبوعات استان‌های خراسان رضوی در مشهد درباره گزارش مدیر خانه مطبوعات و رسانه‌های خراسان رضوی مبنی بر اینکه متأسفانه وضعیت بیمه بسیاری از خبرنگاران فعال رسانه‌ها همچنان دچار مشکل است، گفت: خبرنگاران از جمله اقشار نخبه و تصمیم ساز جامعه هستند و برای بیمه گروه‌های مختلف در سال‌های اخیر تدابیر خوبی اندیشیده شد که باید همه خبرنگاران نیز پس از احراز شغلی با هر شیوه و مکانیسم مشخصی از تسهیلات بیمه برخوردار شوند.

وی با اشاره به پیش بینی بودجه بیمه برای برخی گروه‌ها همچون کارگران ساختمانی از محل هزینه‌های پیمانکاران ساختمانی، پیشنهاد کرد: می‌توان با بررسی تجربه‌های موفق جهانی در حمایت از اصحاب رسانه، تمهیداتی پیش بینی کرد تا بیمه مشخصی برای خبرنگاران و نمایندگی‌های خبرگزاری‌ها و مطبوعات از محل درآمد فروش اینترنت یا درآمدهای مخابرات و امثال آن پیش بینی کرد.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی همچنین خواستار تشکیل تیم رسانه‌ای حقوقی و مطبوعاتی برای ارائه پیشنهاد جامع برای حمایت از اصحاب رسانه و پیش بینی درآمد پایدار و حمایت‌های معیشتی متناسب از خبرنگاران برای طرح در مجلس شورای اسلامی شد.

قاضی زاده افزود: برخی نمایندگان مجلس که سابقه مطبوعاتی دارند می‌توانند به عنوان پیشگام و پیشران حمایت از اصحاب رسانه مؤثر باشند و با احصای مسائل خبرنگاران و تدوین آئین نامه‌های جامع برای خبرنگاران در مجلس فعلی که عزم کار انقلابی و نشاط بالایی دارد، نقش ایفا کنند.

وی همچنین از پیشنهاد خانه مطبوعات و رسانه‌های خراسان رضوی برای تشکیل فراکسیون رسانه در مجلس یازدهم استقبال کرد.

نایب رئیس هیئت مدیره خانه مطبوعات و رسانه‌های استان نیز در این نشست خبرنگاران را چشم صادق جامعه خواند و اظهار کرد: رسانه نگاران صادق رسانه‌های شناسنامه دار مسائل را آنگونه که هست می‌بینند و دچار افراط و تفریط نمی‌شوند.

غلامرضا بنی اسدی افزود: مشهد قطب دوم فضای رسانه‌ای کشور و قطب اول فضای مجازی در عرصه رسانه‌های کشور است و نیازمند توجه بیشتر در این عرصه هستیم.

وی با بیان اینکه فعالیت اعضای هیئت مدیره خانه‌های مطبوعات به صورت کاملاً غیرانتفاعی و بدون حقوق است، خواستار توجه بیشتر و بودجه مشخص برای حمایت از این تشکل صنفی رسمی رسانه‌ای شد.

همچنین مدیر خانه مطبوعات و رسانه‌های خراسان رضوی در این دیدار با اشاره به لزوم حمایت از مطبوعات و رسانه‌ها تصریح کرد: سیاست‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اغلب مبتنی بر حمایت از مطبوعات و رسانه‌های صاحب نام است و خبرنگاران و اصحاب رسانه به خصوص در استان‌ها از این حمایت‌های حداقلی هم محروم مانده‌اند.

مجتبی محمودی با اشاره به ضرورت گرامیداشت یاد شهدای عرصه رسانه مانند شهید صارمی و زنده یاد کاظم اخوان، وضعیت افسارگسیخته و بدون متولی و نظارت مشخص شبکه‌های اجتماعی را دور از شأن نظام اسلامی و غیرشایسته دانست و خواستار ورود جدی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در این عرصه شد.

دیگر عضو هیئت مدیره خانه مطبوعات و رسانه‌های خراسان رضوی نیز در این نشست با تاکید بر لزوم بازنگری در قانون مطبوعات گفت: به سرانجام رسیدن لایحه سازمان نظام صنفی رسانه‌ای یک ضرورت است که چندین سال است در دولت در حال چرخش است و متأسفانه هنوز به مجلس ارسال نشده است؛ ضمن اینکه باید طرحی برای پاسخگوتر کردن مسئولان در کشور وجود داشته باشد.

محمد جواد رنجبر، با اشاره به اینکه خانه مطبوعات و رسانه‌های خراسان رضوی طی دو سال گذشته یک ریال بودجه دولتی دریافت نکرده است، خواستار اختصاص ردیف بودجه ویژه خانه‌های مطبوعات استان‌های کشور در بودجه سال ۱۴۰۰ شد.

همچنین محمد جمال رستم زاده، خزانه دار خانه مطبوعات و رسانه‌های استان نیز در این نشست با بیان برخی مسائل حقوقی پیش پای مطبوعات و رسانه‌ها اظهار تأسف کرد: گاهی شاهد احضار خبرنگاران و مدیران رسانه‌ها رسمی در مسائل مطبوعاتی به دادگاه‌های مختلف و حتی مراجع انتظامی و نظامی و نیز در نظر گرفتن جرایم کیفری هستیم که باید در این خصوص وحدت رویه و حمایت قانونی وجود داشته باشد.

کد خبر 4988260


تبليغ
تبليغ

کامنت‌ها (0)

امتیاز 0 از 5 بر اساس نظر 0 نفر
کامنتی درج نشده

کامنت بگذارید

  1. ارسال کامنت بدون عضویت. عضویت یا ورود به سایت.
امتیاز دهید:
0 کارکتر
Attachments (0 / 3)
Share Your Location
تبليغ