یک جامعه شناس: فرهنگ به تنهایی در کنترل جرائم اثرگذار نیست


یک جامعه شناس: فرهنگ به تنهایی در کنترل جرائم اثرگذار نیست

گناوه - ایرنا - رئیس انجمن جامعه شناسی ایران گفت: مقوله فرهنگ به عنوان یک عامل در کنترل جرائم به تنهایی و بدون درنظرگرفتن دیگر جوانب کارساز و اثرگذار نیست.

به گزارش ایرنا، سیدحسین سراج زاده روز شنبه در نشست تخصصی "نقش فرهنگ در پیشگیری از جرم " با دانشجویان دانشگاه پیام نور گناوه بصورت آنلاین افزود: فرهنگ به عنوان یک عامل کنترل کننده بدون در نظر گرفتن عوامل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی یک نگاه محافظه کارانه و یک سویه است.

وی اظهارداشت: در صورتی که موضوع فرهنگ در کنار سایر زمینه‌ها و عوامل موثر بر جرم مطرح شود فرهنگ یک بازیگر تعیین کننده و موثر است که می‌تواند هزینه‌های پیشگیری از جرم را کاهش دهد.
رئیس انجمن جامعه شناسی ایران، پیشگیری از جرم را در سه سطح مورد تحلیل قرار داد و گفت: سطح اولیه شامل برنامه‌های فرهنگی. اجتماعی و اقتصادی است که تلاش می‌کنند گرایش به ارتکاب جرم را در افراد کل جامعه کاهش دهند.

وی ادامه داد: برنامه‌های ثانویه شامل افراد در معرض ریسک بالا مثل خانواده‌های از هم گسیخته و پر مساله و گروه سوم افرادی که مرتکب جرم شدند و در شرایط بازپروری اجتماعی، قضایی و جزائی هستند.

دانشیار جامعه شناسی دانشگاه خوارزمی گفت: اتخاذ یک روش خاص برای پیشگیری در هر سه نوع بستگی به نظریه جرمی دارد که می‌پذیریم و دنبال می‌کنیم.

وی با بیان اینکه هماهنگی قانون با فرهنگ‌ بسیار مهم است، افزود: چنانچه قانون هماهنگ‌ با نظام فرهنگی جامعه نباشد اعمال و اجرای آن دشوار خواهد شد.

سراج زاده بیان کرد: در قانون‌گذاری باید به فرهنگ و زمینه های آن توجه شود و وقتی در نظام فرهنگی تغییراتی رخ می‌دهد متناسب با آن تغییرات، در نظام قانونی هم تا آنجا که امکان دارد، تغییرات صورت می‌گیرد.
عضو هیات علمی حقوق دانشگاه پیام نور گناوه به فرهنگ از منظر جرم شناسی فرهنگی پرداخت و گفت: بروز و ظهور پدیده جنایی در جرم شناسی در یک عامل جستجو نمی‌شود بلکه عوامل مختلف هر کدام سهمی در فرآیند بزهکاری دارند.

احمدرضا ونکی افزود: در پیشگیری اجتماعی از جرائم ۲ محیط فرهنگی و اقتصادی دارای اهمیت فراوانی است به گونه‌ای که حتی بیوژنیک و سایکوژنیک جنایی می‌تواند تحت تاثیر محیط‌های فرهنگی قرار گیرد و بخشی از پدیده بزهکاری را تحت شمول برنامه‌های پیشگیرانه قرار دهد.
وی بیان کرد: باتوجه به اینکه توزیع عادلانه فرهنگ یکی از عوامل اساسی رشد یافتگی جامعه محسوب می شود، بنابراین در مواقعی که جامعه دچار مشکلات اقتصادی مضاعف می‌شود عامل فرهنگ یک آیتم قوی و تعیین کننده خواهد بود.
ونکی گفت: در جامعه فعلی ایران بیش از ۷۰ درصد جرائم ارتکابی مالی یا مرتبط مالی است و بخش عمده از بزهکاری ریشه در فشارهای اقتصادی دارد.
منصوره حسینی مدرس دانشگاه پیام نور گناوه گفت: فرهنگ مجموعه ویژگی رفتاری، اکتسابی و عقیدتی ریشه دار در یک جامعه است که در پنج پنج نهاد خانواده، آموزش، دین، سیاست و اقتصاد باید مورد بررسی و کنکاش قرار گیرد.
وی افزود: باتوجه به اینکه بحران‌های اقتصادی ناشی از بیماری کرونا و تبعات منفی در دنیا از لحاظ روانی و اجتماعی موجب افزایش جرائم خاص شده‌است، اقدامات پیشگیرانه و افزایش سطح رفاه اجتماعی برای برون رفت از شرایط فعلی ضروری به نظر می رسد.
در پایان این نشست که به همت انجمن علمی حقوق دانشگاه پیام نور گناوه و انجمن جامعه شناسی ایران برگزارشد، کارشناسان به سئوالات دانشجویان پاسخ دادند.

شهرستان گناوه در شمال استان بوشهر دارای سه دانشگاه پیام نور، آزاد اسلامی و علمی کاربردی استتبليغ

کامنت‌ها (0)

امتیاز 0 از 5 بر اساس نظر 0 نفر
کامنتی درج نشده

کامنت بگذارید

  1. ارسال کامنت بدون عضویت. عضویت یا ورود به سایت.
امتیاز دهید:
0 کارکتر
Attachments (0 / 3)
Share Your Location
تبليغ