سلام به عزیزان هنرمند.شما حتما با هنر کاغذ و تا یا همان اوریگامی آشنا هستید. این هنر را می توان با پارچه هم انجام داد و شکلهایی زیبا خلق کرد که کاربردهای زیادی دارد.مثلا شما می توانید با یک گل که از این طریق درست کرده اید یک کوسن زیبا برای روی مبل درست کنید یا با کنار هم گذاشتن این گلها یک کیف زیبا بدوزید.

امروز یک اوریگامی زیبا را برایتان انتخاب کرده ایم که با کمی دقت و تمرین می توانید آنرا درست کنید.این گل اوریگامی برای دوخت کوسن استفاده شده .

در ابتدا شما به یک پارچه چهارگوش ۲۰*۲۰ نیاز دارید. البته اندازه این مربع می تواند بزرگتر یا کوچکتر هم باشد.

با اتو کردن ،مربع را به ۴ مربع مساوی تقسیم کنید.

سپس گوشه مربع را مثل شکل زیر روی مرکز قرار دهید.

مربع را مانند شکل زیر تا کرده و با اتو خطوط را مشخص کنید.

دو قطر مربع را هم طوری اتو کنید که مانند شکل زیر از پشت کار معلوم باشد.

حالا از درازا مربع را مانند شکل زیر تا کنید.

این دو تا را طوری انجام دهید که لبه ها کنار هم قرار گیرد.دقت کنید که تا از سمت پشت کار است.

با اتو خطوط را مشخص کنید.

اینبار از سمت دیگر ،مربع را به درازا تا کنید .هر دو طرف را .

و مانند دفعه قبل ،با اتو خطوط را مشخص کنید.در اینحال می بینید که یک مربع در وسط و ۴ مربع کوچک و ۴ مستطیل در اطراف این مربع مرکزی تشکیل شده است.

در این مرحله ،دو ضلع مربع را تا کنید و از گوشه این دو ضلع ، یک مثلث تا کنید.

این مثلث تا شده را به سمت خارج بخوابانید.

در سمت دیگر هم این کار را تکرار کنید.

و در دو سمت دیگر هم این کا را ادامه دهید.دقت کنید که این خطوط (ضلع هر مربع) از راست به چپ باید روی هم قرار گیرد.مثل در جعبه که از داخل هم عبور می دهند تا باز نشود.

خوب ،رسیدیم به درست کردن گلبرگها.تکه های سه گوش را از وسط باز کنید.

لبه را روی مربع بخوابانید.

لبه را به سمت عقب بکشید.

و با دست حالت دهید.

هر چهار بخش را به همین ترتیب شکل دهید.

اینهم پشت کار است.

اگر بخواهید از این گل زیبا برای دوخت کوسن استفاده کنید باید ۴ مثلثی را که در پشت کار می بینید،بیرون کشیده و صاف کنید.

به این شکل.

حالا برای اینکه گل باز نشود باید وسط گل را با چند کوک محکم کنید.

برای زیباتر شدن یک دکه روی آن بدوزید.

تا اینجا کار گل اوریگامی به پایان رسیده .خیلی زیباست.

با توجه به اندازه مربع باید نوارهایی را ببرید تا قسمت روی کوسن را بدوزید.

برای اینکار باید طول دو مستطیل اندازه ضلع مربع باشد.

که به دو طرف مربع دوخته می شود.

تکه های دوخته شده را اتو کنید.

دو مستطیل دیگر بایدبه اندازه ضلع مربع + مستطیل دوخته شده قبلی باشد. به شکل زیر توجه کنید.

به این ترتیب گل در وسط کار قرار می گیرد .فراموش نکنید که خطوط دوخته شده را اتو کنید.

در مرحله آخر باید یک مربع به اندازه مربع کامل شده برای پشت کوسن ببرید .یا دو مربع مستطیل به طوری که لبه های آنها در قسمت وسط کوسن رو هم قرار گیرد.

اینهم یک نمونه که از ۳ گل استفاده کرده .

و دو نمونه زیبای دیگر.

این گل زیبا را بدوزید و به شادی استفاده کنید.

موفق باشید:)