اینستاگرام

برای ارتقای کارآمدی حکومت اسلامی، فلسفه سیاسی باید جدی گرفته شود


برای ارتقای کارآمدی حکومت اسلامی، فلسفه سیاسی باید جدی گرفته شود و به هر میزان که فلسفه سیاسی دست کم گرفته شود به همان میزان حکومت در بحث کارآمدی دچار مشکل خواهد شد.

تبليغ

به گزارش خرگزاری مهر، سومین نشست از سلسله نشست های فلسفه سیاسی و دولت کارآمد با عنوان کارویژه فلسفه سیاسی در وجوه متکثر حکومت اسلامی پنج شنبه دوم آبان به همت گروه فلسفه سیاسی پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی پژوهشگاه فلوم و فرهنگ اسلامی در دانشگاه باقرالعلوم(ع) برگزار شد.

در این نشست علی اکبر علیخانی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، به چرایی ضرورت و اهمیت فلسفه سیاسی اسلامی در ارتقای کارآمدی حکومت اسلامی پرداخت.

وی در ادامه به وجوه دانشهایی نظیر فقه سیاسی، کلام سیاسی، اندیشه سیاسی، حکمت اسلامی و فلسفه سیاسی اسلامی در دو وجه کارویژه و مبنا پرداخت و بر این نکته تأکید کرد که هیچ کدام از این شاخه های دانشی جای یکدیگر را نمی گیرد؛ به ویژه اینکه هیچ کدام نمی تواند خلأ فلسفه سیاسی را پرکند.

علیخانی در ادامه به بیان ویژگی ها و کارویژه های فلسفه سیاسی اسلامی پرداخت و به این نکته تصریح کرد که برای ارتقای کارآمدی حکومت اسلامی، فلسفه سیاسی باید جدی گرفته شود و به هر میزان که فلسفه سیاسی دست کم گرفته شود و یا از آن غفلت شود، به همان میزان حکومت در بحث کارآمدی دچار مشکل خواهد شد.

در پایان جلسه، پرسش هایی از طرف حضار مطرح شد و علیخانی به این پرسش ها پاسخ داد.

سلسله نشست های کارآمدی و فلسفه سیاسی در کتابی با همین عنوان توسط پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی چاپ خواهد شد.


به گزارش خرگزاری مهر، سومین نشست از سلسله نشست های فلسفه سیاسی و دولت کارآمد با عنوان کارویژه فلسفه سیاسی در وجوه متکثر حکومت اسلامی پنج شنبه دوم آبان به همت گروه فلسفه سیاسی پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی پژوهشگاه فلوم و فرهنگ اسلامی در دانشگاه باقرالعلوم(ع) برگزار شد.

در این نشست علی اکبر علیخانی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، به چرایی ضرورت و اهمیت فلسفه سیاسی اسلامی در ارتقای کارآمدی حکومت اسلامی پرداخت.

وی در ادامه به وجوه دانشهایی نظیر فقه سیاسی، کلام سیاسی، اندیشه سیاسی، حکمت اسلامی و فلسفه سیاسی اسلامی در دو وجه کارویژه و مبنا پرداخت و بر این نکته تأکید کرد که هیچ کدام از این شاخه های دانشی جای یکدیگر را نمی گیرد؛ به ویژه اینکه هیچ کدام نمی تواند خلأ فلسفه سیاسی را پرکند.

علیخانی در ادامه به بیان ویژگی ها و کارویژه های فلسفه سیاسی اسلامی پرداخت و به این نکته تصریح کرد که برای ارتقای کارآمدی حکومت اسلامی، فلسفه سیاسی باید جدی گرفته شود و به هر میزان که فلسفه سیاسی دست کم گرفته شود و یا از آن غفلت شود، به همان میزان حکومت در بحث کارآمدی دچار مشکل خواهد شد.

در پایان جلسه، پرسش هایی از طرف حضار مطرح شد و علیخانی به این پرسش ها پاسخ داد.

سلسله نشست های کارآمدی و فلسفه سیاسی در کتابی با همین عنوان توسط پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی چاپ خواهد شد.

کد خبر 4755478


تبليغ

کامنت‌ها (0)

امتیاز 0 از 5 بر اساس نظر 0 نفر
کامنتی درج نشده

کامنت بگذارید

  1. ارسال کامنت بدون عضویت. عضویت یا ورود به سایت.
امتیاز دهید:
0 کارکتر
Attachments (0 / 3)
Share Your Location
تبليغ