پیشنهاد هیجان انگیز !!!!!!!!!!!!

افتتاح نخستین خیابان و گذر فرهنگ و هنر بعد از ماه صفر


شیراز- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از افتتاح نخستین خیابان و گذر فرهنگ و هنر بعد از ماه صفر در شیراز خبر داد.

تبليغ

به گزارش خبرنگار مهر، عباس صالحی شامگاه پنجشنبه در جمع هنرمندان، فرهنگ وران، اهالی رسانه و روسای انجمن های فرهنگی و هنری استان فارس، گفت: در آستانه روز حافظ شاعر بزرگی که فخر ما و همهانسان هاست بحث فرهنگ و هنر هویتی است که هم در تاریخ و امروز جهان ما را با این نام می شناسند و تعریف از ما این تعریف در ذهن ها می نشیند فرهنگ و هنر ایران است.

وی با بیان اینکه هیچ حوزه ای به اندازه فرهنگ و هنر نام و هویت ایران را معرفی نکرده است، افزود: با این نگاه به فرهنگ و هنر قطعا همه کسانی که به آینده و بقا ایران فکر می کنند به فرهنگ و هنر توجه خواهند داشت.

صالحی در ادامه گفت: هیچ عضوی نمی تواند به این روح بی توجه باشد لذا هم مسئولین این نگاه را علی القاعده باید داشته باشند و هم احاد مردم؛ نباید به حوزه فرهنگ و هنر به عنوان بخشی جدا از اجتماع نگاه کرد.

حوزه فرهنگ و هنر در مسئولیت ارتقا یابد

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به اینکه حوزه فرهنگ و هنر باید در مسئولیت ارتقا یابد، گفت: بخشی از این به خود اصحاب فرهنگ و هنر بر می گردد که این تصویر هم تبیین و در فضای وجودی مردم و مسئولین جا بیفتد زیرا به نظر می آید مشکلاتی در این رابطه داریم.

وی، افزود: اگر ما فرهنگ و هنر ایرانی را نمی داشتیم قطعا چیزی از ایران نمی ماند؛ دارایی ما چیست که سرمایه ملی درست کرده جز فرهنگ و هنر؟ این تغییر نگاه بخشی به اصحاب فرهنگ و هنر بر می گردد، اما یک خود انتقادی است که باید تغییر را ایجاد کنیم.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، اضافه کرد: تصوری رایج شده که که حوزه فرهنگ و هنر هزینه بر است درحالیکه نگاه امروزی یک حوزه اقتصادی است.

صنایع خلاق یک جریان شتابنده است

وی با تاکید بر اینکه صنایع خلاق امروز یک جریان شتابنده و دارای رشد فزاینده در اقتصاد دنیا دارد، تصریح کرد: فرهنگ و هنر صرفا امداد بگیر نیست، زیرا جریان فرهنگ و هنر اقتصادی شده درحالیکه زمانی بوده است که نسبت آن بیشتر حاکمیتی بود.

صالحی با اشاره به آمارها، عنوان کرد: در فضای اقتصاد صنایع خلاق طراحی لباس، محصولات دیجیتال، اسباب بازی، رسانه، فیلم، صنایع دستی، نشر و... هستند، بر این اساس در سال ۲۰۱۶ نزدیک ۳۰ میلیون شغل در این صنایع در کشورهای توسعه یافته و تقریبا توسعه یافته شاهد هستیم.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه در آمریکا ۱۶ درصد شاغلین در صنایع خلاق کار می کنند و ۶۲۰ میلیون دلار گردش مالی این جریان است، افزود: صادرات چین از صنایع خلاق در سال ۲۰۱۷ حکایت از ۳۲ میلیارد دلار درآمد دارد.

وی با بیان اینکه ویژگی های این حوزه یک فرصت به ایران می دهد که منابع انسانی را به کار گیرد، یادآور شد: صنایع خلاقی که می توانند مبتنی بر حوزه فرهنگ و هنر باشند با استفاده از عنصر جوانی از نظر اقتصادی مهم تلقی می شود و توزیع ثروت را تسهیل می کنند.

صالحی درعین حال تصریح کرد: ما سرمایه ها را به این سو سوق ندادیم اما این قابلیت را داریم و خیلی از اتفافات می تواند مبتنی بر این جریان بیفتد، به عنوان مثال گردشگری در کنار صنایع خلاق عمق ارتباطی را فراهم می کند، بنابر این، آنچه که به جذب طولاتی مدت گردشگر و فرصت سازی کمک می کند، فقط دیدن طبیعت نیست زیرا گردشگر می تواند اتفاقات دیگری را به واسطه این صنایع ببیند.

وی ادامه داد: با این نگاه ایده هایی داریم که دارد دنبال می شود و در استان فارس آغاز شده است؛ گذرها و خیابان های فرهنگ و هنر است که در ۶ استان شروع شده است.

خیابان های فرهنگ و هنر روح شهر را زنده می سازند

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه گردشگری خلاق اجزا هویتی شهر را ارایه می کند، گفت: این جریان، یک فرصت برای اقتصاد فرهنگ و هنر ایجاد می کند و خیابان های فرهنگ و هنر روح شهر را زنده می سازند.

به گفته صالحی، اولین خیابان فرهنگ و هنر شیراز بعد از ماه صفر آماده افتتاح و مقدمات آن فراهم شده است.

وی با بیان اینکه با نگاه هویت بومی شهر و اقتصادی فرهنگ و هنر می توان به این بخش رونق بخشید، در عین حال اعلام کرد: با صندوق کارآفرینی امید و برخی بانکها ادبیات اقتصاد فرهنک و هنر را رونق خواهیم بخشید، البته نیاز به عزم جمعی دارد که بخشی از آن اصحاب فرهنگ و هنر هستند؛ صنوف اصحاب و فرهنک و هنر و جریان اقتصادی وقتی شکل درست می گیرند که صنف خود را به عنوان جریان مدنی ببینند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرد: تاکنون ۱۰۰۰ میلیارد تومان تفاهم نامه استانی تامین شده است که ۹۴۰ میلیارد ریال آن متعلق به استان فارس است.

به گزارش خبرنگار مهر، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه دومین روز سفر به استان فارس و شیراز به دیدار علی اصغر تجویدی، هنرمند نگارگر و نقاش پیشکسوت رفت.


به گزارش خبرنگار مهر، عباس صالحی شامگاه پنجشنبه در جمع هنرمندان، فرهنگ وران، اهالی رسانه و روسای انجمن های فرهنگی و هنری استان فارس، گفت: در آستانه روز حافظ شاعر بزرگی که فخر ما و همهانسان هاست بحث فرهنگ و هنر هویتی است که هم در تاریخ و امروز جهان ما را با این نام می شناسند و تعریف از ما این تعریف در ذهن ها می نشیند فرهنگ و هنر ایران است.

وی با بیان اینکه هیچ حوزه ای به اندازه فرهنگ و هنر نام و هویت ایران را معرفی نکرده است، افزود: با این نگاه به فرهنگ و هنر قطعا همه کسانی که به آینده و بقا ایران فکر می کنند به فرهنگ و هنر توجه خواهند داشت.

صالحی در ادامه گفت: هیچ عضوی نمی تواند به این روح بی توجه باشد لذا هم مسئولین این نگاه را علی القاعده باید داشته باشند و هم احاد مردم؛ نباید به حوزه فرهنگ و هنر به عنوان بخشی جدا از اجتماع نگاه کرد.

حوزه فرهنگ و هنر در مسئولیت ارتقا یابد

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به اینکه حوزه فرهنگ و هنر باید در مسئولیت ارتقا یابد، گفت: بخشی از این به خود اصحاب فرهنگ و هنر بر می گردد که این تصویر هم تبیین و در فضای وجودی مردم و مسئولین جا بیفتد زیرا به نظر می آید مشکلاتی در این رابطه داریم.

وی، افزود: اگر ما فرهنگ و هنر ایرانی را نمی داشتیم قطعا چیزی از ایران نمی ماند؛ دارایی ما چیست که سرمایه ملی درست کرده جز فرهنگ و هنر؟ این تغییر نگاه بخشی به اصحاب فرهنگ و هنر بر می گردد، اما یک خود انتقادی است که باید تغییر را ایجاد کنیم.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، اضافه کرد: تصوری رایج شده که که حوزه فرهنگ و هنر هزینه بر است درحالیکه نگاه امروزی یک حوزه اقتصادی است.

صنایع خلاق یک جریان شتابنده است

وی با تاکید بر اینکه صنایع خلاق امروز یک جریان شتابنده و دارای رشد فزاینده در اقتصاد دنیا دارد، تصریح کرد: فرهنگ و هنر صرفا امداد بگیر نیست، زیرا جریان فرهنگ و هنر اقتصادی شده درحالیکه زمانی بوده است که نسبت آن بیشتر حاکمیتی بود.

صالحی با اشاره به آمارها، عنوان کرد: در فضای اقتصاد صنایع خلاق طراحی لباس، محصولات دیجیتال، اسباب بازی، رسانه، فیلم، صنایع دستی، نشر و... هستند، بر این اساس در سال ۲۰۱۶ نزدیک ۳۰ میلیون شغل در این صنایع در کشورهای توسعه یافته و تقریبا توسعه یافته شاهد هستیم.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه در آمریکا ۱۶ درصد شاغلین در صنایع خلاق کار می کنند و ۶۲۰ میلیون دلار گردش مالی این جریان است، افزود: صادرات چین از صنایع خلاق در سال ۲۰۱۷ حکایت از ۳۲ میلیارد دلار درآمد دارد.

وی با بیان اینکه ویژگی های این حوزه یک فرصت به ایران می دهد که منابع انسانی را به کار گیرد، یادآور شد: صنایع خلاقی که می توانند مبتنی بر حوزه فرهنگ و هنر باشند با استفاده از عنصر جوانی از نظر اقتصادی مهم تلقی می شود و توزیع ثروت را تسهیل می کنند.

صالحی درعین حال تصریح کرد: ما سرمایه ها را به این سو سوق ندادیم اما این قابلیت را داریم و خیلی از اتفافات می تواند مبتنی بر این جریان بیفتد، به عنوان مثال گردشگری در کنار صنایع خلاق عمق ارتباطی را فراهم می کند، بنابر این، آنچه که به جذب طولاتی مدت گردشگر و فرصت سازی کمک می کند، فقط دیدن طبیعت نیست زیرا گردشگر می تواند اتفاقات دیگری را به واسطه این صنایع ببیند.

وی ادامه داد: با این نگاه ایده هایی داریم که دارد دنبال می شود و در استان فارس آغاز شده است؛ گذرها و خیابان های فرهنگ و هنر است که در ۶ استان شروع شده است.

خیابان های فرهنگ و هنر روح شهر را زنده می سازند

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه گردشگری خلاق اجزا هویتی شهر را ارایه می کند، گفت: این جریان، یک فرصت برای اقتصاد فرهنگ و هنر ایجاد می کند و خیابان های فرهنگ و هنر روح شهر را زنده می سازند.

به گفته صالحی، اولین خیابان فرهنگ و هنر شیراز بعد از ماه صفر آماده افتتاح و مقدمات آن فراهم شده است.

وی با بیان اینکه با نگاه هویت بومی شهر و اقتصادی فرهنگ و هنر می توان به این بخش رونق بخشید، در عین حال اعلام کرد: با صندوق کارآفرینی امید و برخی بانکها ادبیات اقتصاد فرهنک و هنر را رونق خواهیم بخشید، البته نیاز به عزم جمعی دارد که بخشی از آن اصحاب فرهنگ و هنر هستند؛ صنوف اصحاب و فرهنک و هنر و جریان اقتصادی وقتی شکل درست می گیرند که صنف خود را به عنوان جریان مدنی ببینند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرد: تاکنون ۱۰۰۰ میلیارد تومان تفاهم نامه استانی تامین شده است که ۹۴۰ میلیارد ریال آن متعلق به استان فارس است.

به گزارش خبرنگار مهر، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه دومین روز سفر به استان فارس و شیراز به دیدار علی اصغر تجویدی، هنرمند نگارگر و نقاش پیشکسوت رفت.

کد خبر 4743084


تبليغ

کامنت‌ها (0)

امتیاز 0 از 5 بر اساس نظر 0 نفر
کامنتی درج نشده

کامنت بگذارید

  1. ارسال کامنت بدون عضویت. عضویت یا ورود به سایت.
امتیاز دهید:
0 کارکتر
Attachments (0 / 3)
Share Your Location
تبليغ