پیشنهاد هیجان انگیز !!!!!!!!!!!!

برای اداره پایتخت باید به یک قانون خاص برسیم


سید حسن رسولی رییس شورای شهرستان از پیگیری موضوع تعیین تکلیف حریم پایتخت در جلسات مجمع امید متشکل از نمایندگان مجلس و شورای شهر خبر داد.

تبليغ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت ارتباطات و بین الملل شورای اسلامی شهر تهران در جلسه شورای شهرستان تهران، انتخابات هیات رییسه نیز برای سومین سال برگزار و بر اساس آن سید حسن رسولی به عنوان رییس، هادی باغبانی نایب رییس، مرتضی الویری منشی و حمیدرضا کروبی به عنوان سخنگوی این شورا انتخاب شدند.

رییس شورای شهرستان تهران با اشاره به مسائل پیگیری شده افزود: اجرای شیوه نامه مصوب دوره چهارم یکی از مواردی است که طی جلساتی که با دستگاههای اجرایی ذی ربط از جمله اداره کل حریم، جهاد کشاورزی، بنیاد مسکن و فرمانداری و متناسب با موضوعات مطروحه داشتیم مورد پیگیری قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه شوراها شأن اجرایی ندارند و فقط از بعد نظارتی، پیگیری و مقررات گذاری عمل می کنند گفت: مصوبه مصوبه موسم به شیوه نامه در زمان ریاست آقای مسجد جامعی در دوره چهارم، تمام تشریفات حقوقی و قانونی را طی کرده است و برای اجرا به دستگاه های ذیربط ابلاغ شده و بر اساس قانون اساسی و شرح وظایف قانون تشکیلات شوراهای شهرها و روستاهای کشور لازم الاجراست.

رسولی در ادامه گفت: مجددا این مصوبه برای دستگاه های اجرایی ابلاغ گردید و مدیر کل ثبت اسناد استان تهران نیز عین این شیوه نامه را به ادارات ثبت استان و شهرستان تهران ابلاغ کرده تا عینا به اجرا در آید.

عضو شورای شهر تهران گفت: در اجرای این شیوه نامه مقاومت غیر منطقی از مدیران نداشته ایم و یا در بازدید از بخش ها از جمله در کن که همه دستگاه ها آمده بودند، هیچ گونه بازتاب منفی در این خصوص دیده نشد. البته ممکن است در موقع اجرا مشخص شود که کمبود های هم وجود دارد و باید اصلاح گردد. شورای شهرستان این آمادگی را دارد تا به آن رسیدگی کند. هرچند که فعلا در اجرا با مانع مواجه نیستیم.

رییس شورای شهرستان تهران یکی از چالشی ترین موضوعاتی که در این شورا پیگیری می شود را مطالبات اهالی ساکن حریم از اعضا و شوراهای بخش درباره تعیین تکلیف نحوه بارگذاری، نحوه تغییر کاربری درحریم دانست و تاکید کرد : به تعبیر من برقراری ارتباط معناداری میان حقوق مالکانه ساکنان حریم و ضوابط و مقررات مربوط به بخش های مختلف حاکمیتی و دولتی وجود دارد.

برای مثال درباره اراضی مزروعی وظایفی که قانون منع معامله اراضی دارای کاربری های کشاورزی متوجه وزارت کشاورزی کرده است. یا هر نوع تغییر کاربری در اراضی و باغات را منع کرده است. همچنین وظایفی که قانون گذار برعهده اداره کل بنیاد مسکن استان از جمله طراحی، تصویب و نظارت بر طرح‌های هادی روستایی قرار داده است تعارضاتی را در حریم ایجاد کرده است.

رسولی در ادامه سخنان خود از پیگیری موضوع تعیین تکلیف حریم پایتخت در جلسات مجمع امید خبر داد و افزود: به دلیل تداخل قوانین و موازی کاری هایی که بین قوانین موضوعی بالادستی وجود دارد، دچار تناقضات جدی هستیم.

به طور مثال در ماده ۳ قانون تقسیمات کشوری و قبل از تقسیمات استانی به وزیر کشور اجازه داده است تا بر اساس تقاضاهایی که صورت می گیرد برای ارتقاء سطوح تقسیماتی اقدام کند از جمله اینکه اگر جمعیت یک روستایی به پنج هزار نفر رسیده است به شهر تبدیل شود ویا دریک دهستان تقاضای تبدیل شدن به بخش مطرح می شود و شهرستان و الحاق و انتزاعاتی که وجود دارد.

مشخصا در بحث حریم این قانون مانع ایجاد می کند به این علت که بخش ها و شهرهای واقع در حریم پایتخت در عین حالی که مانند سایر شهر ها باید دارای حریم باشند فاقد حریم اند. نمونه این تداخلات اعلام خاور شهر و چهاردانگه در جنوب غربی حریم تهران به عنوان شهر است. اینها چون حریم ندارند با مشکلات بسیاری مواجه هستیم.

وی در ادامه خاطر نشان ساخت: قوانین دیگری که مربوط به اختیارات شورای عالی معماری و شهرسازی و یا سایر دستگاه ها وجود دارد نیز مشکلاتی را در حریم پایتخت ایجاد کرده است. این بحث به عنوان یک مسئله جدی از سوی شورای شهرستان در حال پیگیری است و بحث کلان ما این است که پایتخت مانند همه نقاط دیگر دنیا نمی تواند در حوزه مدیریت امور محلی چه از حیث بارگذاری تقسیمات کشوری و یا بارگذاری های مربوط به حوزه شورای عالی معماری و شهرسازی و یا کمیسیون ماده ۵ مانند سایر حوزه ها بدون حریم و قانون اختصاصی باشد.

همچنین در این جلسه مصوبه شد دومین دوره بازدید های میدانی از بخش‌های کن - مرکزی و آفتاب در هر فصلی با حضور مسئولان محلی و منطقه ای و اعضای شورای شهرستان تهران بصورت منظم برگزار و اجرای مصوبات شورای شهرستان تهران با جدیت تمام پیگیری شود.


به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت ارتباطات و بین الملل شورای اسلامی شهر تهران در جلسه شورای شهرستان تهران، انتخابات هیات رییسه نیز برای سومین سال برگزار و بر اساس آن سید حسن رسولی به عنوان رییس، هادی باغبانی نایب رییس، مرتضی الویری منشی و حمیدرضا کروبی به عنوان سخنگوی این شورا انتخاب شدند.

رییس شورای شهرستان تهران با اشاره به مسائل پیگیری شده افزود: اجرای شیوه نامه مصوب دوره چهارم یکی از مواردی است که طی جلساتی که با دستگاههای اجرایی ذی ربط از جمله اداره کل حریم، جهاد کشاورزی، بنیاد مسکن و فرمانداری و متناسب با موضوعات مطروحه داشتیم مورد پیگیری قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه شوراها شأن اجرایی ندارند و فقط از بعد نظارتی، پیگیری و مقررات گذاری عمل می کنند گفت: مصوبه مصوبه موسم به شیوه نامه در زمان ریاست آقای مسجد جامعی در دوره چهارم، تمام تشریفات حقوقی و قانونی را طی کرده است و برای اجرا به دستگاه های ذیربط ابلاغ شده و بر اساس قانون اساسی و شرح وظایف قانون تشکیلات شوراهای شهرها و روستاهای کشور لازم الاجراست.

رسولی در ادامه گفت: مجددا این مصوبه برای دستگاه های اجرایی ابلاغ گردید و مدیر کل ثبت اسناد استان تهران نیز عین این شیوه نامه را به ادارات ثبت استان و شهرستان تهران ابلاغ کرده تا عینا به اجرا در آید.

عضو شورای شهر تهران گفت: در اجرای این شیوه نامه مقاومت غیر منطقی از مدیران نداشته ایم و یا در بازدید از بخش ها از جمله در کن که همه دستگاه ها آمده بودند، هیچ گونه بازتاب منفی در این خصوص دیده نشد. البته ممکن است در موقع اجرا مشخص شود که کمبود های هم وجود دارد و باید اصلاح گردد. شورای شهرستان این آمادگی را دارد تا به آن رسیدگی کند. هرچند که فعلا در اجرا با مانع مواجه نیستیم.

رییس شورای شهرستان تهران یکی از چالشی ترین موضوعاتی که در این شورا پیگیری می شود را مطالبات اهالی ساکن حریم از اعضا و شوراهای بخش درباره تعیین تکلیف نحوه بارگذاری، نحوه تغییر کاربری درحریم دانست و تاکید کرد : به تعبیر من برقراری ارتباط معناداری میان حقوق مالکانه ساکنان حریم و ضوابط و مقررات مربوط به بخش های مختلف حاکمیتی و دولتی وجود دارد.

برای مثال درباره اراضی مزروعی وظایفی که قانون منع معامله اراضی دارای کاربری های کشاورزی متوجه وزارت کشاورزی کرده است. یا هر نوع تغییر کاربری در اراضی و باغات را منع کرده است. همچنین وظایفی که قانون گذار برعهده اداره کل بنیاد مسکن استان از جمله طراحی، تصویب و نظارت بر طرح‌های هادی روستایی قرار داده است تعارضاتی را در حریم ایجاد کرده است.

رسولی در ادامه سخنان خود از پیگیری موضوع تعیین تکلیف حریم پایتخت در جلسات مجمع امید خبر داد و افزود: به دلیل تداخل قوانین و موازی کاری هایی که بین قوانین موضوعی بالادستی وجود دارد، دچار تناقضات جدی هستیم.

به طور مثال در ماده ۳ قانون تقسیمات کشوری و قبل از تقسیمات استانی به وزیر کشور اجازه داده است تا بر اساس تقاضاهایی که صورت می گیرد برای ارتقاء سطوح تقسیماتی اقدام کند از جمله اینکه اگر جمعیت یک روستایی به پنج هزار نفر رسیده است به شهر تبدیل شود ویا دریک دهستان تقاضای تبدیل شدن به بخش مطرح می شود و شهرستان و الحاق و انتزاعاتی که وجود دارد.

مشخصا در بحث حریم این قانون مانع ایجاد می کند به این علت که بخش ها و شهرهای واقع در حریم پایتخت در عین حالی که مانند سایر شهر ها باید دارای حریم باشند فاقد حریم اند. نمونه این تداخلات اعلام خاور شهر و چهاردانگه در جنوب غربی حریم تهران به عنوان شهر است. اینها چون حریم ندارند با مشکلات بسیاری مواجه هستیم.

وی در ادامه خاطر نشان ساخت: قوانین دیگری که مربوط به اختیارات شورای عالی معماری و شهرسازی و یا سایر دستگاه ها وجود دارد نیز مشکلاتی را در حریم پایتخت ایجاد کرده است. این بحث به عنوان یک مسئله جدی از سوی شورای شهرستان در حال پیگیری است و بحث کلان ما این است که پایتخت مانند همه نقاط دیگر دنیا نمی تواند در حوزه مدیریت امور محلی چه از حیث بارگذاری تقسیمات کشوری و یا بارگذاری های مربوط به حوزه شورای عالی معماری و شهرسازی و یا کمیسیون ماده ۵ مانند سایر حوزه ها بدون حریم و قانون اختصاصی باشد.

همچنین در این جلسه مصوبه شد دومین دوره بازدید های میدانی از بخش‌های کن - مرکزی و آفتاب در هر فصلی با حضور مسئولان محلی و منطقه ای و اعضای شورای شهرستان تهران بصورت منظم برگزار و اجرای مصوبات شورای شهرستان تهران با جدیت تمام پیگیری شود.

کد خبر 4742946


تبليغ

کامنت‌ها (0)

امتیاز 0 از 5 بر اساس نظر 0 نفر
کامنتی درج نشده

کامنت بگذارید

  1. ارسال کامنت بدون عضویت. عضویت یا ورود به سایت.
امتیاز دهید:
0 کارکتر
Attachments (0 / 3)
Share Your Location
تبليغ