پیشنهاد هیجان انگیز !!!!!!!!!!!!

مهارت‌های کارآفرینی به دانشجویان آموزش داده شود


همدان-عضو فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران بابیان اینکه در دانشگاه به جز دانش و دانایی باید مهارت‌های کارآفرینی به دانشجو ارائه شود، گفت: دانشگاه کارآفرین با دولت و صنعت ارتباط دارد.

تبليغ

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج نبی پور بعدازظهر چهارشنبه در همایش ‌دانشگاه نسل سوم، دانشگاه آفرین با اشاره به ویژگی‌های دانشگاه نسل سوم اظهار داشت: در گذشته دو نیروی سرمایه و نیروی کار اهمیت بسیار بالایی داشته‌ تا زمانی که اقتصادانان تئوری‌های جدیدی مطرح کردند که نقش دانایی و فناوری و پیش راندن بهره‌وری مطرح و به همین دلیل اقتصاد دانش بنیان به تدریج ایجاد شد.

وی با بیان اینکه ۳ عنصر سرمایه انسانی، نوآوری و تکنولوژی ICT در شکل‌گیری دانشگاه نسل سوم مؤثر است، عنوان کرد: شکل توسعه تغییر کرده و امروز اسمی از سرمایه نمی‌بینیم و شهرک‌های صنعتی جای خود را به پارک های علم فناوری می‌دهند.

عضو فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی عنوان کرد: از ویژگی‌های دانشگاه نسل سوم تولید و خدمت به جامعه است و آن چیزی که در دانشگاه نسل سوم اهمیت پیدا می‌کند این است که علم به صورت و امری تجاری تبدیل شده و دانش بهره‌برداری شده و تجاری سازی به فعالیت مرکزی هر دانشگاه تبدیل شود.

وی بیان کرد: دانشگاه نسل سوم ادبیات بسیار وسیع‌تری دارد و هر دانشگاه نسل سوم کارآفرین است ولی لزوما هر دانشگاه کارآفرینی دانشگاه نسل سوم نیست چراکه در دانشگاه به جز آموزش دانش و دانایی باید مهارت‌های کارآفرینی نیز به دانشجو آموزش داده شود.

نبی‌پور اضافه کرد: در دانشگاه نسل سوم به جز اینکه خلق دانش داریم باید خلق نوآوری اجتماعی نیز داشته باشیم و چنانچه دانشگاهی نتواند بین توسعه اجتماعی دانش‌بنیان و نوآوری دانش‌بنیان تعادل ایجاد کنار فرومی‌ریزد.

دانشگاه کارآفرین با دولت و صنعت ارتباط دارد و به هیج نهاد دیگری وابسته نیست وی تأکید کرد: دانشگاه کارآفرین با دولت و صنعت ارتباط دارد و به هیج نهاد دیگری وابسته نیست و نقش مرکزی در کریدور علم و فناوری دارد.

عضو فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی عنوان کرد: دانشگاه‌ نسل سوم یا همان دانشگاه دانایی در دل شهر تأسیس می‌شود و شهر و دانشگاه باهم آمیخته شده و «شهر دانشگاه» را شکل می‌دهند و در نهایت کریدورهای دانایی شهر را به شهری خلاق و دانا تبدیل می‌کند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ابن‌سینا نیز با بیان اینکه هرکشوری که صدای توسعه را برپایه IT درک نکند کشور عقب‌مانده نسل آینده خواهد بود، گفت: ۷۰ درصد مشاغل دنیا طی چند سال آینده از بین خواهد رفت و دانشگاه‌های پیام نور و آزاد از وزارت علوم حذف می‌شوند و بخشی از وزارت بهداشت نیز تحت تأثیر این امر قرار می‌گیرد.

رشسد حیدری مقدم عنوان کرد: دنیا از این برهه عبور کرده که صرفا برای تربیت دانشجو در دانشگاه هزینه شود و باید مسیر را درست انتخاب کنیم و با رویکرد جهانی شدن به توسعه علم بیاندیشیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ابن‌سینا با اشاره به اینکه برای رشد کشور باید به قانون رجوع کنیم چراکه حتی قانون بد بهتر از ‌بی‌قانونی است، ادامه داد: تا وقتی پول نفت در اقتصاد کشور تزریق شود کشور ما توسعه پیدا نخواهد کرد و از سوی دیگر حاکمیت دولت نیز در این امر مؤثر است به طوری که دولت باید مسئولیت‌ها را واسپاری کرده و به بخش خصوصی اعتماد کند.

حیدری‌مقدم بابیان اینکه در همه جای دنیا باهوش‌ترین و نخبه‌ترین افراد در سیاست گذاری­ها دخیل هستند و این طیف از بین کسانی انتخاب می‌شوند که در حوزه علوم انسانی تحصیل کرده‌اند، گفت: این در حالی است که ما افراد نخبه کشور را به سمت تحصیل در رشته‌های مهندسی و پزشکی سوق می‌دهیم.


به گزارش خبرنگار مهر، ایرج نبی پور بعدازظهر چهارشنبه در همایش ‌دانشگاه نسل سوم، دانشگاه آفرین با اشاره به ویژگی‌های دانشگاه نسل سوم اظهار داشت: در گذشته دو نیروی سرمایه و نیروی کار اهمیت بسیار بالایی داشته‌ تا زمانی که اقتصادانان تئوری‌های جدیدی مطرح کردند که نقش دانایی و فناوری و پیش راندن بهره‌وری مطرح و به همین دلیل اقتصاد دانش بنیان به تدریج ایجاد شد.

وی با بیان اینکه ۳ عنصر سرمایه انسانی، نوآوری و تکنولوژی ICT در شکل‌گیری دانشگاه نسل سوم مؤثر است، عنوان کرد: شکل توسعه تغییر کرده و امروز اسمی از سرمایه نمی‌بینیم و شهرک‌های صنعتی جای خود را به پارک های علم فناوری می‌دهند.

عضو فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی عنوان کرد: از ویژگی‌های دانشگاه نسل سوم تولید و خدمت به جامعه است و آن چیزی که در دانشگاه نسل سوم اهمیت پیدا می‌کند این است که علم به صورت و امری تجاری تبدیل شده و دانش بهره‌برداری شده و تجاری سازی به فعالیت مرکزی هر دانشگاه تبدیل شود.

وی بیان کرد: دانشگاه نسل سوم ادبیات بسیار وسیع‌تری دارد و هر دانشگاه نسل سوم کارآفرین است ولی لزوما هر دانشگاه کارآفرینی دانشگاه نسل سوم نیست چراکه در دانشگاه به جز آموزش دانش و دانایی باید مهارت‌های کارآفرینی نیز به دانشجو آموزش داده شود.

نبی‌پور اضافه کرد: در دانشگاه نسل سوم به جز اینکه خلق دانش داریم باید خلق نوآوری اجتماعی نیز داشته باشیم و چنانچه دانشگاهی نتواند بین توسعه اجتماعی دانش‌بنیان و نوآوری دانش‌بنیان تعادل ایجاد کنار فرومی‌ریزد.

دانشگاه کارآفرین با دولت و صنعت ارتباط دارد و به هیج نهاد دیگری وابسته نیست وی تأکید کرد: دانشگاه کارآفرین با دولت و صنعت ارتباط دارد و به هیج نهاد دیگری وابسته نیست و نقش مرکزی در کریدور علم و فناوری دارد.

عضو فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی عنوان کرد: دانشگاه‌ نسل سوم یا همان دانشگاه دانایی در دل شهر تأسیس می‌شود و شهر و دانشگاه باهم آمیخته شده و «شهر دانشگاه» را شکل می‌دهند و در نهایت کریدورهای دانایی شهر را به شهری خلاق و دانا تبدیل می‌کند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ابن‌سینا نیز با بیان اینکه هرکشوری که صدای توسعه را برپایه IT درک نکند کشور عقب‌مانده نسل آینده خواهد بود، گفت: ۷۰ درصد مشاغل دنیا طی چند سال آینده از بین خواهد رفت و دانشگاه‌های پیام نور و آزاد از وزارت علوم حذف می‌شوند و بخشی از وزارت بهداشت نیز تحت تأثیر این امر قرار می‌گیرد.

رشسد حیدری مقدم عنوان کرد: دنیا از این برهه عبور کرده که صرفا برای تربیت دانشجو در دانشگاه هزینه شود و باید مسیر را درست انتخاب کنیم و با رویکرد جهانی شدن به توسعه علم بیاندیشیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ابن‌سینا با اشاره به اینکه برای رشد کشور باید به قانون رجوع کنیم چراکه حتی قانون بد بهتر از ‌بی‌قانونی است، ادامه داد: تا وقتی پول نفت در اقتصاد کشور تزریق شود کشور ما توسعه پیدا نخواهد کرد و از سوی دیگر حاکمیت دولت نیز در این امر مؤثر است به طوری که دولت باید مسئولیت‌ها را واسپاری کرده و به بخش خصوصی اعتماد کند.

حیدری‌مقدم بابیان اینکه در همه جای دنیا باهوش‌ترین و نخبه‌ترین افراد در سیاست گذاری­ها دخیل هستند و این طیف از بین کسانی انتخاب می‌شوند که در حوزه علوم انسانی تحصیل کرده‌اند، گفت: این در حالی است که ما افراد نخبه کشور را به سمت تحصیل در رشته‌های مهندسی و پزشکی سوق می‌دهیم.

کد خبر 4742303


تبليغ

کامنت‌ها (0)

امتیاز 0 از 5 بر اساس نظر 0 نفر
کامنتی درج نشده

کامنت بگذارید

  1. ارسال کامنت بدون عضویت. عضویت یا ورود به سایت.
امتیاز دهید:
0 کارکتر
Attachments (0 / 3)
Share Your Location
تبليغ