اینستاگرام

تکیه بر مذهب


دسته: اسلاماز متن کتاب: - بیش از همیشه در این اواخر اقامتم در اروپا، به عنوان آدمی که در یک دنیای خالص تکلیف خودش را و ابعاد...

تبليغ
از متن کتاب:
بیش از همیشه در این اواخر اقامتم در اروپا، به عنوان آدمی که در یک دنیای خالص تکلیف خودش را و ابعاد فکری اختصاصی خودش را انتخاب و ارزیابی می کند، یک تجدید نظر اساسی در همه مشغولیات و کارها و عقاید و تصمیماتم و جهت گیری و موضع گیری اجتماعی و فکری و همه چیزم کردم و از آنجا به مسیری که اکنون می بینید افتادم. این یک بعد فکری فلسفی دارد که در کتاب کویر از آن سخن گفتم. در آنجا در مقاله "معبد" اولین تعبیر عمیقی را که در عمق وجدان من صورت می گیرد و به صورت یک تخمیر انقلابی درونی به وجود می آید و بعد چگونه تمام سطح وجودم را فرا میگیرد و جریان پیدا می کند، از کجا حرکت می کند و چه معنایی دارد و چه مسیری و چه جهتی را در برابر مسیرها و جهت گیری های دیگر تعقیب می کند، به تفصیل نوشته ام.
اما آنچه که موجب می شود این مسائل را به صورت عمومی مطرح کنم این است که آنچه را که باید به شکل عمومی طرح شود، می بایست صد در صد مسائل اجتماعی باشد. مسائل ذهنی و فلسفی مجرد و احساس و عرفانی مجرد را به صورت اجتماعی بیان کردن به عقیده من کار خوبی نیست...

حق تکثیر: آزاد

تبليغ

کامنت‌ها (0)

امتیاز 0 از 5 بر اساس نظر 0 نفر
کامنتی درج نشده

کامنت بگذارید

  1. ارسال کامنت بدون عضویت. عضویت یا ورود به سایت.
امتیاز دهید:
0 کارکتر
Attachments (0 / 3)
Share Your Location
تبليغ