اینستاگرام

سند 2030 هیچ جایگاهی در آموزش و پرورش ندارد


اصفهان- مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان با بیان اینکه مطالبه جامعه از آموزش و پرورش تحقق سند تحول بنیادین است، گفت: سند 2030 هیچ جایگاهی در آموزش و پرورش ندارد.

تبليغ

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر چهارشنبه، محمد اعتدادی، با گرامی داشت یاد شهدای معلم و دانش آموز اظهار داشت: به مناسبت هفته ناجا، در تعامل سازنده با نیروی انتظامی دو برنامه «همیاران پلیس» و «زنگ انضباط اجتماعی» برگزار شد.

وی افزود: هدف و نقشه راه آموزش و پرورش استان اصفهان اجرای «سند تحول بنیادین آموزش و پرورش» است.

مطالبه جامعه از آموزش و پرورش تحقق سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان با اشاره به اینکه تربیت تمام ساعتی در دستور کار تعلیم و تربیت استان قرارگرفته ادامه داد: مطالبه مهم جامعه از آموزش و پرورش اجرای «سند تحول بنیادین آموزش و پرورش» است و مهمترین مولفه در این سند چرخش از دیدگاه سنتی به دیدگاه تحول آفرین است.

وی با بیان اینکه در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مکان آموزشی ثابت، حافظه محوری و انجماد محیط آموزشی به محل کسب تجربه های تربیتی و مدارس کارآمد تغییر خواهد کرد، تصریح کرد: روح حاکم بر این سند ارتقای مسئولیت اجتماعی در بین دانش آموزان است.

اعتدادی با اعلام اینکه جوهره و چکیده «سند تحول بنیادین آموزش و پرورش» تبدیل مدرسه به پایگاه تربیتی است ابراز داشت: این سند مسیر رشد و پرورش دانش آموزان متدین، وطن دوست و انقلابی را فراهم خواهد کرد و سند ۲۰۳۰ هیچ جایگاهی در آموزش و پرورش ندارد.

۵۶ هزار فرهنگی آموزش ۹۲۰ هزار دانش آموز را به عهده گرفتند

وی بیان داشت: از ابتدای سال تحصیلی امسال، در استان اصفهان ۵۶ هزار نیروی آموزشی در ۷ هزار و چهل واحد آموزشی و بیش از ۳۷ هزار کلاس درسی مسئولیت آموزش و پرورش ۹۲۰ هزار دانش آموز را برعهده دارند.

کمبود نیرو و فضای آموزشی قبل از سال تحصیلی جدید

مدیرکل آموزش و پرورش با اعلام کمبود ۱۲ هزار و ۷۰۰ نیروی آموزشی برای سال تحصیلی جدید گفت: برای اینکه در سال تحصیلی ۹۸-۹۹ کلاسی بدون معلم نماند با تلاش مضاعف و اتخاذ سیاست هایی نظیر استفاده از نیروهای دانشگاه فرهنگیان و تکیه بر ماده ۲۸ بکارگیری نیروهای خرید خدمات آموزشی، حق التدریس بازنشستگان، حق التدریس شاغلین، سرباز معلم ها و جذب نیروهای آموزش یار سواد آموزی این چالش برطرف شد.

وی افزود: در استان اصفهان علی رغم آنکه استان برخوردار اعلام شده است اما علاوه بر کمبود نیروی انسانی، فضای فیزیکی از کمبود و نواقص شدیدی برخوردار است.

کمک خیرین به ساخت فضای آموزشی

اعتدادی با اشاره به اینکه خیرین در همکاری موثر با اداره کل آموزش و پرورش سهم مهمی در ایجاد فضای فیزیکی مناسب داشتند اظهارداشت: تا پایان مهرماه امسال ۹۳ پروژه آموزشی و پرورش از ابتدا تا پایان مهرماه افتتاح خواهد شد که ۴۸۲ کلاس درس و ۵۷ واحد آموزشی وسالن های ورزشی و نمازخانه و کتابخانه را شامل می شود.

۱۳مدرسه کانکسی دراستان اصفهان

وی بیان داشت:در آموزش و پرورش استان اصفهان ۱۲ مدرسه کانکسی در فریدونشهر و یک مدرسه کانکسی هم در چادگان وجود دارد.

مدیرکل آموزش و پرورش با تاکید بر رعایت عدالت آموزشی ابراز داشت: در مدارس کانکسی استان اصفهان حتی تردد با خودرو امکان پذیر نیست، اما برای اینکه دانش آموزان از تحصیل محروم نمانند مدارس کانکسی برپا شده است.

۳۹ مدرسه سنگی باید از رده خارج شوند

وی با اعلام اینکه در استان اصفهان هیچ مدرسه خشت و گلی وجود ندارد گفت: امیدواریم با یاری اداره کل نوسازی به ۳۹ مدرسه سنگی در شهرهای فریدن، سمیرم، چادگان و کاشان پایان داده شود.

اعتدادی با نوید اینکه در استان اصفهان هیچ مدرسه مجهز به لوله کشی گاز نیست که بخواهد از بخاری های نفتی استفاده کند گفت: تمام مدارسی که دارای علمک گاز بودند در سه ماه تابستان گازکشی شدند.

وی بیان داشت: در مدارس نفتی هم استانداردها رعایت شده است و بخاری های چکه ای نداریم.


به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر چهارشنبه، محمد اعتدادی، با گرامی داشت یاد شهدای معلم و دانش آموز اظهار داشت: به مناسبت هفته ناجا، در تعامل سازنده با نیروی انتظامی دو برنامه «همیاران پلیس» و «زنگ انضباط اجتماعی» برگزار شد.

وی افزود: هدف و نقشه راه آموزش و پرورش استان اصفهان اجرای «سند تحول بنیادین آموزش و پرورش» است.

مطالبه جامعه از آموزش و پرورش تحقق سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان با اشاره به اینکه تربیت تمام ساعتی در دستور کار تعلیم و تربیت استان قرارگرفته ادامه داد: مطالبه مهم جامعه از آموزش و پرورش اجرای «سند تحول بنیادین آموزش و پرورش» است و مهمترین مولفه در این سند چرخش از دیدگاه سنتی به دیدگاه تحول آفرین است.

وی با بیان اینکه در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مکان آموزشی ثابت، حافظه محوری و انجماد محیط آموزشی به محل کسب تجربه های تربیتی و مدارس کارآمد تغییر خواهد کرد، تصریح کرد: روح حاکم بر این سند ارتقای مسئولیت اجتماعی در بین دانش آموزان است.

اعتدادی با اعلام اینکه جوهره و چکیده «سند تحول بنیادین آموزش و پرورش» تبدیل مدرسه به پایگاه تربیتی است ابراز داشت: این سند مسیر رشد و پرورش دانش آموزان متدین، وطن دوست و انقلابی را فراهم خواهد کرد و سند ۲۰۳۰ هیچ جایگاهی در آموزش و پرورش ندارد.

۵۶ هزار فرهنگی آموزش ۹۲۰ هزار دانش آموز را به عهده گرفتند

وی بیان داشت: از ابتدای سال تحصیلی امسال، در استان اصفهان ۵۶ هزار نیروی آموزشی در ۷ هزار و چهل واحد آموزشی و بیش از ۳۷ هزار کلاس درسی مسئولیت آموزش و پرورش ۹۲۰ هزار دانش آموز را برعهده دارند.

کمبود نیرو و فضای آموزشی قبل از سال تحصیلی جدید

مدیرکل آموزش و پرورش با اعلام کمبود ۱۲ هزار و ۷۰۰ نیروی آموزشی برای سال تحصیلی جدید گفت: برای اینکه در سال تحصیلی ۹۸-۹۹ کلاسی بدون معلم نماند با تلاش مضاعف و اتخاذ سیاست هایی نظیر استفاده از نیروهای دانشگاه فرهنگیان و تکیه بر ماده ۲۸ بکارگیری نیروهای خرید خدمات آموزشی، حق التدریس بازنشستگان، حق التدریس شاغلین، سرباز معلم ها و جذب نیروهای آموزش یار سواد آموزی این چالش برطرف شد.

وی افزود: در استان اصفهان علی رغم آنکه استان برخوردار اعلام شده است اما علاوه بر کمبود نیروی انسانی، فضای فیزیکی از کمبود و نواقص شدیدی برخوردار است.

کمک خیرین به ساخت فضای آموزشی

اعتدادی با اشاره به اینکه خیرین در همکاری موثر با اداره کل آموزش و پرورش سهم مهمی در ایجاد فضای فیزیکی مناسب داشتند اظهارداشت: تا پایان مهرماه امسال ۹۳ پروژه آموزشی و پرورش از ابتدا تا پایان مهرماه افتتاح خواهد شد که ۴۸۲ کلاس درس و ۵۷ واحد آموزشی وسالن های ورزشی و نمازخانه و کتابخانه را شامل می شود.

۱۳مدرسه کانکسی دراستان اصفهان

وی بیان داشت:در آموزش و پرورش استان اصفهان ۱۲ مدرسه کانکسی در فریدونشهر و یک مدرسه کانکسی هم در چادگان وجود دارد.

مدیرکل آموزش و پرورش با تاکید بر رعایت عدالت آموزشی ابراز داشت: در مدارس کانکسی استان اصفهان حتی تردد با خودرو امکان پذیر نیست، اما برای اینکه دانش آموزان از تحصیل محروم نمانند مدارس کانکسی برپا شده است.

۳۹ مدرسه سنگی باید از رده خارج شوند

وی با اعلام اینکه در استان اصفهان هیچ مدرسه خشت و گلی وجود ندارد گفت: امیدواریم با یاری اداره کل نوسازی به ۳۹ مدرسه سنگی در شهرهای فریدن، سمیرم، چادگان و کاشان پایان داده شود.

اعتدادی با نوید اینکه در استان اصفهان هیچ مدرسه مجهز به لوله کشی گاز نیست که بخواهد از بخاری های نفتی استفاده کند گفت: تمام مدارسی که دارای علمک گاز بودند در سه ماه تابستان گازکشی شدند.

وی بیان داشت: در مدارس نفتی هم استانداردها رعایت شده است و بخاری های چکه ای نداریم.

کد خبر 4742103


تبليغ

کامنت‌ها (0)

امتیاز 0 از 5 بر اساس نظر 0 نفر
کامنتی درج نشده

کامنت بگذارید

  1. ارسال کامنت بدون عضویت. عضویت یا ورود به سایت.
امتیاز دهید:
0 کارکتر
Attachments (0 / 3)
Share Your Location
تبليغ