اینستاگرام

820 هزار زائر از مرزهای کشور خارج شده است


کرج - معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان حمل و نقل جاده ای با اشاره به ثبت نام دو میلیون و 620 هزار نفر در سامانه سماح، گفت: تا کنون 820 هزار زائر از مرزهای کشور خارج شده است.

تبليغ

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تیموری ظهر چهارشنبه در آئین تودیع و معارفه مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده استان البرز، اظهار کرد: سازمان راهداری و حمل و نقل کشور به عنوان متولی در این امر بیش از ۹۰ درصد جابجایی بار و مسافر کشور را عهده دار است.

وی دلیل اینکه بار زیادی از حمل و نقل کشور از طریق حمل و نقل جاده ای انجام می شود، توضیح داد: زیرساخت های حمل و نقل ریلی و هوایی گسترش چندانی نداشته است و بخشی از این مهم به تحریم ها علیه حمل و نقل هوایی و بخشی دیگر به وجود دو سلسله جبال البرز و زاگرس باز می گردد که انجام کارهای عمرانی را با مشکل مواجه می کند.

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان حمل و نقل جاده ای کشور با اشاره به اینکه سازمان حمل و نقل جاده ای در دو بخش فعالیت های خود را پیش می برد، گفت: در بخش راهداری نگهداری از ۲۱۷ هزار کیلومتر راه و ایمن سازی آن را عهده دار هستیم، ارزش تقریبی این راه ها به قیمت سال ۹۴ برابر ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است و اکنون ارزش ریالی راه های کشور بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان است.

تیموری بیان کرد: در ایامی مانند روزهای همراه با برف، بوران، سیل و باقی حوادث غیرمترقبه در کنار دیگر نهادهای مسئول، سازمان‌ راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور نیز حضور داشته است.

وی ادامه داد: در سیل فروردین ماه امسال نزولات جوی علیرغم منافع زیاد خسارت هایی نیز برای کشور به همراه داشت به گونه ای که بیش از ۱۵ هزار کیلومتر از راه های کشور آسیب دید و نزدیک به سه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان خسارات ناشی از نزولات جوی در این زمینه داشتیم.

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان حمل و نقل جاده ای کشور عنوان کرد: در بخش حمل و نقل جاده ای بیش از ۶۰۰ هزار نفر راننده حرفه ای دارای کارت هوشمند رانندگی داریم.

تیموری توضیح داد: ۴۶۰ هزار ناوگان‌حمل و نقل در زمینه حمل و نقل جاده ای و نزدیک به ۷ هزار و ۳۰۰ شرکت حمل و نقل بار و مسافر در کشور داریم.

وی تاکید کرد: امسال در زمینه حمل کالاهای اساسی از بندر امام و بنادر جنوبی کارهای مهمی صورت گرفت که سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور نقشی بسزایی در آن داشت.

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان حمل و نقل جاده ای کشور با اشاره به نقش مهم راه ها در سیستم حمل و نقل کشور، گفت: این نقش مانند نقش رگ های اصلی در خون رسانی است، در این زمینه راه ها و شریان های البرز نقشی مهم دارند.

تیموری با تاکید بر اینکه ترافیک مسیر تهران - کرج را در هیچکدام از راه های کشور نداریم، افزود: بیشترین تردد روزانه در مسیر تهران - کرج و بعد از آن در مسیرهای کرج - قزوین و تهران - قم است.

وی با اشارت به اینکه سال گذشته با نگاه ملی به راه های البرز اعتبارات این استان را تصویب کردیم، بیان کرد: البرز در بحث تخصیص اعتبارات جزو استان هایی بوده که بیشترین کمک در بحث نوسازی ماشین آلات راهداری در سطح کشور را داشته است.

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان حمل و نقل جاده ای کشور در بخش دیگری در خصوص آمار زائران عبوری از مرزهای کشور، گفت: در این رابطه تا امروز صبح دو میلیون و ۶۲۰ هزار نفر در سامانه سماح ثبت کرده اند و تا کنون ۸۲۰ هزار زائر از مرزهای ایران خارج شده اند.

وی با بیان اینکه پیش بینی ما در خصوص آمار امسال زائران مشرف به اربعین بالغ بر ۲میلیون و ۵۰۰ هزار نفر بود، افزود: به یقین حجم عظیم تری از پیش بینی هایی که داشتیم را در زمینه تعداد زائران اربعین شاهد خواهیم بود.


به گزارش خبرنگار مهر، محمد تیموری ظهر چهارشنبه در آئین تودیع و معارفه مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده استان البرز، اظهار کرد: سازمان راهداری و حمل و نقل کشور به عنوان متولی در این امر بیش از ۹۰ درصد جابجایی بار و مسافر کشور را عهده دار است.

وی دلیل اینکه بار زیادی از حمل و نقل کشور از طریق حمل و نقل جاده ای انجام می شود، توضیح داد: زیرساخت های حمل و نقل ریلی و هوایی گسترش چندانی نداشته است و بخشی از این مهم به تحریم ها علیه حمل و نقل هوایی و بخشی دیگر به وجود دو سلسله جبال البرز و زاگرس باز می گردد که انجام کارهای عمرانی را با مشکل مواجه می کند.

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان حمل و نقل جاده ای کشور با اشاره به اینکه سازمان حمل و نقل جاده ای در دو بخش فعالیت های خود را پیش می برد، گفت: در بخش راهداری نگهداری از ۲۱۷ هزار کیلومتر راه و ایمن سازی آن را عهده دار هستیم، ارزش تقریبی این راه ها به قیمت سال ۹۴ برابر ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است و اکنون ارزش ریالی راه های کشور بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان است.

تیموری بیان کرد: در ایامی مانند روزهای همراه با برف، بوران، سیل و باقی حوادث غیرمترقبه در کنار دیگر نهادهای مسئول، سازمان‌ راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور نیز حضور داشته است.

وی ادامه داد: در سیل فروردین ماه امسال نزولات جوی علیرغم منافع زیاد خسارت هایی نیز برای کشور به همراه داشت به گونه ای که بیش از ۱۵ هزار کیلومتر از راه های کشور آسیب دید و نزدیک به سه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان خسارات ناشی از نزولات جوی در این زمینه داشتیم.

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان حمل و نقل جاده ای کشور عنوان کرد: در بخش حمل و نقل جاده ای بیش از ۶۰۰ هزار نفر راننده حرفه ای دارای کارت هوشمند رانندگی داریم.

تیموری توضیح داد: ۴۶۰ هزار ناوگان‌حمل و نقل در زمینه حمل و نقل جاده ای و نزدیک به ۷ هزار و ۳۰۰ شرکت حمل و نقل بار و مسافر در کشور داریم.

وی تاکید کرد: امسال در زمینه حمل کالاهای اساسی از بندر امام و بنادر جنوبی کارهای مهمی صورت گرفت که سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور نقشی بسزایی در آن داشت.

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان حمل و نقل جاده ای کشور با اشاره به نقش مهم راه ها در سیستم حمل و نقل کشور، گفت: این نقش مانند نقش رگ های اصلی در خون رسانی است، در این زمینه راه ها و شریان های البرز نقشی مهم دارند.

تیموری با تاکید بر اینکه ترافیک مسیر تهران - کرج را در هیچکدام از راه های کشور نداریم، افزود: بیشترین تردد روزانه در مسیر تهران - کرج و بعد از آن در مسیرهای کرج - قزوین و تهران - قم است.

وی با اشارت به اینکه سال گذشته با نگاه ملی به راه های البرز اعتبارات این استان را تصویب کردیم، بیان کرد: البرز در بحث تخصیص اعتبارات جزو استان هایی بوده که بیشترین کمک در بحث نوسازی ماشین آلات راهداری در سطح کشور را داشته است.

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان حمل و نقل جاده ای کشور در بخش دیگری در خصوص آمار زائران عبوری از مرزهای کشور، گفت: در این رابطه تا امروز صبح دو میلیون و ۶۲۰ هزار نفر در سامانه سماح ثبت کرده اند و تا کنون ۸۲۰ هزار زائر از مرزهای ایران خارج شده اند.

وی با بیان اینکه پیش بینی ما در خصوص آمار امسال زائران مشرف به اربعین بالغ بر ۲میلیون و ۵۰۰ هزار نفر بود، افزود: به یقین حجم عظیم تری از پیش بینی هایی که داشتیم را در زمینه تعداد زائران اربعین شاهد خواهیم بود.

کد خبر 4741928


تبليغ

کامنت‌ها (0)

امتیاز 0 از 5 بر اساس نظر 0 نفر
کامنتی درج نشده

کامنت بگذارید

  1. ارسال کامنت بدون عضویت. عضویت یا ورود به سایت.
امتیاز دهید:
0 کارکتر
Attachments (0 / 3)
Share Your Location
تبليغ