پیشنهاد هیجان انگیز !!!!!!!!!!!!

احداث مونوریل نمونه‌ای از تصمیم‌گیری‌های پرهزینه بدون مطالعه شهری


رییس شورای اسلامی شهر تهران گفت: مونوریل نمونه ای از تصمیم گیری هایی است که پایه علمی و پژوهشی نداشته و به تازگی زمزمه هایی درخصوص ترامبوا می شنویم.

تبليغ

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن هاشمی رییس شورای اسلامی شهر تهران در نشست کارگروه علمی هجدهمین کنفرانس حمل ونقل ومهندسی ترافیک که شب گذشته در برج میلاد برگزار شد با اشاره به تاریخچه کنفرانس حمل ونقل و مهندسی ترافیک که به ربع قرن می رسد افزود: بطور متوسط در هر ۴ سال، سه کنفرانس برگزار شده است که در مقایسه با همایش های علمی سالانه کشور، کنفرانس نسبتا منظم و پایداری محسوب می شود.

وی ادامه داد: البته اگر هدف ما صرفا برگزاری کنفرانس بعنوان یک رخداد علمی باشد، طبیعتا باید از آن راضی باشیم اما اگر هدف حل مسائل شهر بوسیله راهکارها وایده ها علمی است باید طراحی ما مساله محور باشد.

رییس شورای اسلامی شهر تهران افزود: اگر بخواهیم اینگونه به کنفرانس نگاه کنیم باید ببنیم مسایل عمده و اصلی امروز حمل ونقل و ترافیک شهر تهران و سایر کلانشهرها چیست؟

هاشمی مطرح کرد مسائلی از جمله؛ بررسی طرح توسعه شهر یا طرح جامع و طرح تفصیلی با الگوهای TOD و سیستم بهینه حمل ونقل وترافیک و یافتن تضادها و ارائه مدل جهت رفع آن، شیوه های تامین اعتبار سیستم حمل ونقل عمومی با استفاده از روشهایی نظیر مجتمع های ایستگاهی و بنچ مارک کردن نمونه های موفق در جهان، طراحی مدل تامین تجهیزات ناوگان حمل ونقل عمومی با استفاده از سبد متوازن مالی و ظرفیتهای قانونی موجود، امکان سنجی توسعه حمل ونقل عمومی بوسیله سرمایه گذاری بخش خصوصی با روشهای نظیر BOT، BOO و سایر شیوه ها، طراحی نقشه راه وپلان برقی کردن خطوط اتوبوس رانی با استفاده از منابع مالی سه گانه بلیط فروشی، یارانه کاهش مصرف سوخت ویارانه مدیریت شهری، بررسی فرایندهای قانونی در زمینه توسعه حمل ونقل عمومی و کشف گلوگاهها و موانع و بررسی عملکرد طرح جدید ترافیک و مقایسه نتایج آن با طرح ترافیک گذشته و موضوعاتی از این دست که تعداد آن فراوان است باید مد نظر قرار گیرد.

وی خاطر نشان ساخت: نکته مهم در حوزه برگزاری نشست های علمی این است که فراخوان و اعلام عمومی تضمین مناسبی برای تولید و ارائه مقالات و ایده های علمی با کیفیت در کنفرانس نیست بلکه به موازات آن باید در مورد سوژه های کلیدی کنفرانس مانند موارد فوق سفارش مقاله و تشویق صاحب نظران نسبت به ورود به موضوع و اطمینان دادن از کاربردی شد و تاثیر این فعالیتها انجام شود.

رییس شورای اسلامی شهر تهران تاکید کرد: اگر ما نتوانیم در کنفرانسهای علمی و فعالیتهای پژوهشی به تصمیم سازی درست برسیم، نتیجه ای جز سعی وخطا وتکرار اشتباهات پرهزینه گذشته که یک نمونه آن را در موضوع مونوریل در تهران، کرمانشاه وقم شاهد بودیم و مجددا در موضوع تراموا هم مطالبی در مورد آن زمزمه هایی شنیده می شود.

حسن هاشمی همچنین پیشنهاد داد: گزارشی در مورد مقالات و عملکرد ۱۷ دوره قبلی کنفرانس ارائه شود که مقالات و فعالیتهای علمی ارزشمند جهت الگو گیری بازخوانی و بازنشر شود و تاثیرات آنها یا صحت ییش بینی های آنها بررسی شود.

به گزارش مهر، محسن هاشمی، محمد علیخانی، افشین حبیب زاده، محمد سالاری به عنوان نمایندگان شورای شهر تهران و حسن ذوقی، محبوبه ذاکری، پوریا محمدیان، محمد قهرمانی، محمد سیادت موسوی، حمید سیادت موسوی، حبیب اله نصیری، محمد منتظری، محمد اسمعیل علیخانی، مهرداد تقی زاده، علی خاکساری، مرضیه صدیقی، سید غلامرضا شیرازیان، شهریار افندی زاده، مهدی ریاضی، نازنین محمدی مقدم، محمود عامری، حمید بهبهانی، یوسف حجت، امیررضا ممدوحی، عباس بابازاده، کمال شعار، رضا نفیسی، ایرج برگ گل، یوسف رشیدی، مرضیه حصاری، محمد رئوفی، سید جعفر تشکری هاشمی، محمود صفارزاده، امیر فروتن وجلیل شاهی از جمله کارشناسان حوزه ترافیک بودند که در این جلسه حضور داشتند.


به گزارش خبرگزاری مهر، محسن هاشمی رییس شورای اسلامی شهر تهران در نشست کارگروه علمی هجدهمین کنفرانس حمل ونقل ومهندسی ترافیک که شب گذشته در برج میلاد برگزار شد با اشاره به تاریخچه کنفرانس حمل ونقل و مهندسی ترافیک که به ربع قرن می رسد افزود: بطور متوسط در هر ۴ سال، سه کنفرانس برگزار شده است که در مقایسه با همایش های علمی سالانه کشور، کنفرانس نسبتا منظم و پایداری محسوب می شود.

وی ادامه داد: البته اگر هدف ما صرفا برگزاری کنفرانس بعنوان یک رخداد علمی باشد، طبیعتا باید از آن راضی باشیم اما اگر هدف حل مسائل شهر بوسیله راهکارها وایده ها علمی است باید طراحی ما مساله محور باشد.

رییس شورای اسلامی شهر تهران افزود: اگر بخواهیم اینگونه به کنفرانس نگاه کنیم باید ببنیم مسایل عمده و اصلی امروز حمل ونقل و ترافیک شهر تهران و سایر کلانشهرها چیست؟

هاشمی مطرح کرد مسائلی از جمله؛ بررسی طرح توسعه شهر یا طرح جامع و طرح تفصیلی با الگوهای TOD و سیستم بهینه حمل ونقل وترافیک و یافتن تضادها و ارائه مدل جهت رفع آن، شیوه های تامین اعتبار سیستم حمل ونقل عمومی با استفاده از روشهایی نظیر مجتمع های ایستگاهی و بنچ مارک کردن نمونه های موفق در جهان، طراحی مدل تامین تجهیزات ناوگان حمل ونقل عمومی با استفاده از سبد متوازن مالی و ظرفیتهای قانونی موجود، امکان سنجی توسعه حمل ونقل عمومی بوسیله سرمایه گذاری بخش خصوصی با روشهای نظیر BOT، BOO و سایر شیوه ها، طراحی نقشه راه وپلان برقی کردن خطوط اتوبوس رانی با استفاده از منابع مالی سه گانه بلیط فروشی، یارانه کاهش مصرف سوخت ویارانه مدیریت شهری، بررسی فرایندهای قانونی در زمینه توسعه حمل ونقل عمومی و کشف گلوگاهها و موانع و بررسی عملکرد طرح جدید ترافیک و مقایسه نتایج آن با طرح ترافیک گذشته و موضوعاتی از این دست که تعداد آن فراوان است باید مد نظر قرار گیرد.

وی خاطر نشان ساخت: نکته مهم در حوزه برگزاری نشست های علمی این است که فراخوان و اعلام عمومی تضمین مناسبی برای تولید و ارائه مقالات و ایده های علمی با کیفیت در کنفرانس نیست بلکه به موازات آن باید در مورد سوژه های کلیدی کنفرانس مانند موارد فوق سفارش مقاله و تشویق صاحب نظران نسبت به ورود به موضوع و اطمینان دادن از کاربردی شد و تاثیر این فعالیتها انجام شود.

رییس شورای اسلامی شهر تهران تاکید کرد: اگر ما نتوانیم در کنفرانسهای علمی و فعالیتهای پژوهشی به تصمیم سازی درست برسیم، نتیجه ای جز سعی وخطا وتکرار اشتباهات پرهزینه گذشته که یک نمونه آن را در موضوع مونوریل در تهران، کرمانشاه وقم شاهد بودیم و مجددا در موضوع تراموا هم مطالبی در مورد آن زمزمه هایی شنیده می شود.

حسن هاشمی همچنین پیشنهاد داد: گزارشی در مورد مقالات و عملکرد ۱۷ دوره قبلی کنفرانس ارائه شود که مقالات و فعالیتهای علمی ارزشمند جهت الگو گیری بازخوانی و بازنشر شود و تاثیرات آنها یا صحت ییش بینی های آنها بررسی شود.

به گزارش مهر، محسن هاشمی، محمد علیخانی، افشین حبیب زاده، محمد سالاری به عنوان نمایندگان شورای شهر تهران و حسن ذوقی، محبوبه ذاکری، پوریا محمدیان، محمد قهرمانی، محمد سیادت موسوی، حمید سیادت موسوی، حبیب اله نصیری، محمد منتظری، محمد اسمعیل علیخانی، مهرداد تقی زاده، علی خاکساری، مرضیه صدیقی، سید غلامرضا شیرازیان، شهریار افندی زاده، مهدی ریاضی، نازنین محمدی مقدم، محمود عامری، حمید بهبهانی، یوسف حجت، امیررضا ممدوحی، عباس بابازاده، کمال شعار، رضا نفیسی، ایرج برگ گل، یوسف رشیدی، مرضیه حصاری، محمد رئوفی، سید جعفر تشکری هاشمی، محمود صفارزاده، امیر فروتن وجلیل شاهی از جمله کارشناسان حوزه ترافیک بودند که در این جلسه حضور داشتند.

کد خبر 4741699


تبليغ

کامنت‌ها (0)

امتیاز 0 از 5 بر اساس نظر 0 نفر
کامنتی درج نشده

کامنت بگذارید

  1. ارسال کامنت بدون عضویت. عضویت یا ورود به سایت.
امتیاز دهید:
0 کارکتر
Attachments (0 / 3)
Share Your Location
تبليغ