اینستاگرام

برنامه جامع آموزش و فرهنگ سازی مدیریت پسماند تدوین می‌شود


مدیر کل دفتر پسماند سازمان محیط زیست گفت: آموزش و فرهنگ سازی برای مدیریت پسماند جز وظایف دستگاه ها است ولی با گذشت 15-14  سال از تصویب این قانون هنوز چالش های جدی در مدیریت پسماند وجود دارد.

تبليغ

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن پسندیده مدیر کل دفتر پسماند سازمان حفاظت محیط زیست در جلسه کارگروه ملی پسماند برای تدوین برنامه آموزش و فرهنگ سازی مدیریت پسماند گفت: بر اساس قانون مدیریت پسماند و آیین نامه اجرایی آن آموزش و فرهنگ سازی برای مدیریت پسماند جز وظایف دستگاه ها است ولی با گذشت ۱۵-۱۴ سال از تصویب این قانون هنوز چالش های جدی در مدیریت پسماند وجود دارد.

به گفته پسندیده ، با وجود زیر ساخت به طور نسبی موفقیت چشمگیری در زمینه مدیریت پسماند حاصل نشده است.

وی تاکید کرد: مدیریت پسماند باید به عنوان یک موضوع اولویت دار دستگاه ها مسئول باشد .

پسندیده ادامه داد: زیر ساخت ها توسط متولین امر باید فراهم شود وبعد مردم در مدیریت پسماند مشارکت کنند.

وی تصریح کرد: کشور در حال توسعه است و اگر فعالیت هایی مانند فعالیت های نیروگاهی انجام می شود باید زیر ساخت های مدیریت پسماند های عادی و خطرناک آن فراهم شود.

این مقام مسئول تصریح کرد: آموزش در مدیریت پسماند بسیار حائز اهمیت است و بر اساس قانون و آیین نامه اجرایی مدیریت پسماند، وظایف هر دستگاه‌ها مشخص شده است. وظیفه مدیریت پسماندهای عادی با شهرداری و دهیاری ها، مسئولیت مدیریت پسماند های صنعتی و ویژه با سازمان و نهاد تولید کننده است.

پسندیده خاطر نشان کرد: اولویت دولت، نظام و سازمان حفاظت محیط زیست مدیریت پسماند است . در شرایطی به سر می بریم که بخش زیادی از مراکز دفن زباله به هیچ عنوان خوب عمل نکرده است و اکثر آن ها در شرایط مناسبی قرار ندارند.

وی با بیان اینکه یکی از وظایف سازمان محیط زیست نظارت بر حسن اجرای قانون پسماند است، اظهار داشت: مدیریت پسماند استان‌های ساحلی در اولویت است. سازمان محیط زیست بر اساس کمیت و کیفیت مطالعه کرده است و محل های مناسبی برای دفن پسماند در نظر گرفته شده است و در حال حاضر به دنبال راه اندازی این مراکز هستیم.

سازمان محیط زیست با همکاری دستگاه های ذیربط بر اساس ماده ۱۱ قانون مدیریت پسماند و آیین نامه ها به صورت مطلوب مدیریت پسماند صورت پذیرد.

مدیریت پسماند صنعتی با وزارت صنعت ، معدن ، مدیریت پسماند های کشاورزی با وزارت کشاورزی است.

هر نهاد باید با توجه به آیین نامه و تکالیف و برنامه ریزی های لازم برای افزایش آگاهی های مردم در زمینه مدیریت پسماندهای پزشکی، کشاورزی ، صنعتی ارائه دهند.

وی ادامه داد: وظیفه سازمان حفاظت محیط زیست بر اساس قانون مدیریت پسماند برای ایجاد هماهنگی دستگاه های مجری قانون برای فعالیت های آموزشی و فرهنگ سازی است.

پسندیده از تدوین برنامه عملیاتی و جامع آموزش و فرهنگ سازی مدیریت پسماند با هماهنگی دستگاه های مجری قانون خبر داد و گفت: پس از تدوین پیش نویس این برنامه برای تعیین ضمانت های اجرایی و ابزارهای آن در کارگروه ملی پسماند مطرح و نهایی می شود.

آرش یوسفی رییس مرکز آموزش و تربیت محیط بان در این نشست با اشاره به مشکلات و چالش های حوزه مدیریت پسماند در کشور و انتشار تصاویر آن در فضای سایبری گفت: با توجه به شرایط موجود و تاکیدات رییس سازمان حفاظت محیط زیست، آموزش و فرهنگ سازی به صورت جدید و ساختاری مورد توجه قرار دادیم و جلسات متعددی در این سازمان برای شناسایی چالش ها و مشکلات این حوزه برگزار کردیم و در نهایت پیش نویس برنامه آموزش و فرهنگ سازی مدیریت پسماند در 10 محور تدوین شده است.

روشنگری و اطلاع رسانی قوانین و حوزه های مسئولیتی و اجرایی مدیریت پسماند ، معرفی و ترویج روش های و شیوه های مدیریت مطلوب پسماندهای عادی، پزشکی، برقی و الکترونیکی، کشاورزی، ویژه و صنعتی و شناسایی و معرفی روش های سرمایه گذاری و به کارگیری فناوری های کارآمد روز دنیا برای مدیریت پسماند، شناسایی و به کارگیری روش های مدیریت مطلوب پسماند های استان‌های ساحلی با اولویت شمال کشور، معرفی و ترویج اثرات سوء رها سازی زباله ها در طبیعت و محیط زیست، معرفی و ترویج اثرات رها سازی در طبیعت و محیط زیست از جمله محور های پیش نویس برنامه آموزش و فرهنگ سازی مدیریت پسماند است.

یوسفی با بیان اینکه این چالش ها نیاز به یک زیر ساخت و بستر فرهنگی و آموزشی دارد، گفت: از دستگاه های متولی دعوت کردیم دیدگاه و نظرات خود را در خصوص این پیش نویس ارائه دهند.

وی ادامه داد: این پیش نویس برنامه آموزش و فرهنگ سازی مدیریت پسماند پس از دریافت نظرات دستگاه‌های متولی قانون مدیریت پسماند نهایی می شود و در کارگروه ملی پسماند به عنوان یک برنامه اجرایی مطرح و تصویب خواهد شد.


به گزارش خبرگزاری مهر، حسن پسندیده مدیر کل دفتر پسماند سازمان حفاظت محیط زیست در جلسه کارگروه ملی پسماند برای تدوین برنامه آموزش و فرهنگ سازی مدیریت پسماند گفت: بر اساس قانون مدیریت پسماند و آیین نامه اجرایی آن آموزش و فرهنگ سازی برای مدیریت پسماند جز وظایف دستگاه ها است ولی با گذشت ۱۵-۱۴ سال از تصویب این قانون هنوز چالش های جدی در مدیریت پسماند وجود دارد.

به گفته پسندیده ، با وجود زیر ساخت به طور نسبی موفقیت چشمگیری در زمینه مدیریت پسماند حاصل نشده است.

وی تاکید کرد: مدیریت پسماند باید به عنوان یک موضوع اولویت دار دستگاه ها مسئول باشد .

پسندیده ادامه داد: زیر ساخت ها توسط متولین امر باید فراهم شود وبعد مردم در مدیریت پسماند مشارکت کنند.

وی تصریح کرد: کشور در حال توسعه است و اگر فعالیت هایی مانند فعالیت های نیروگاهی انجام می شود باید زیر ساخت های مدیریت پسماند های عادی و خطرناک آن فراهم شود.

این مقام مسئول تصریح کرد: آموزش در مدیریت پسماند بسیار حائز اهمیت است و بر اساس قانون و آیین نامه اجرایی مدیریت پسماند، وظایف هر دستگاه‌ها مشخص شده است. وظیفه مدیریت پسماندهای عادی با شهرداری و دهیاری ها، مسئولیت مدیریت پسماند های صنعتی و ویژه با سازمان و نهاد تولید کننده است.

پسندیده خاطر نشان کرد: اولویت دولت، نظام و سازمان حفاظت محیط زیست مدیریت پسماند است . در شرایطی به سر می بریم که بخش زیادی از مراکز دفن زباله به هیچ عنوان خوب عمل نکرده است و اکثر آن ها در شرایط مناسبی قرار ندارند.

وی با بیان اینکه یکی از وظایف سازمان محیط زیست نظارت بر حسن اجرای قانون پسماند است، اظهار داشت: مدیریت پسماند استان‌های ساحلی در اولویت است. سازمان محیط زیست بر اساس کمیت و کیفیت مطالعه کرده است و محل های مناسبی برای دفن پسماند در نظر گرفته شده است و در حال حاضر به دنبال راه اندازی این مراکز هستیم.

سازمان محیط زیست با همکاری دستگاه های ذیربط بر اساس ماده ۱۱ قانون مدیریت پسماند و آیین نامه ها به صورت مطلوب مدیریت پسماند صورت پذیرد.

مدیریت پسماند صنعتی با وزارت صنعت ، معدن ، مدیریت پسماند های کشاورزی با وزارت کشاورزی است.

هر نهاد باید با توجه به آیین نامه و تکالیف و برنامه ریزی های لازم برای افزایش آگاهی های مردم در زمینه مدیریت پسماندهای پزشکی، کشاورزی ، صنعتی ارائه دهند.

وی ادامه داد: وظیفه سازمان حفاظت محیط زیست بر اساس قانون مدیریت پسماند برای ایجاد هماهنگی دستگاه های مجری قانون برای فعالیت های آموزشی و فرهنگ سازی است.

پسندیده از تدوین برنامه عملیاتی و جامع آموزش و فرهنگ سازی مدیریت پسماند با هماهنگی دستگاه های مجری قانون خبر داد و گفت: پس از تدوین پیش نویس این برنامه برای تعیین ضمانت های اجرایی و ابزارهای آن در کارگروه ملی پسماند مطرح و نهایی می شود.

آرش یوسفی رییس مرکز آموزش و تربیت محیط بان در این نشست با اشاره به مشکلات و چالش های حوزه مدیریت پسماند در کشور و انتشار تصاویر آن در فضای سایبری گفت: با توجه به شرایط موجود و تاکیدات رییس سازمان حفاظت محیط زیست، آموزش و فرهنگ سازی به صورت جدید و ساختاری مورد توجه قرار دادیم و جلسات متعددی در این سازمان برای شناسایی چالش ها و مشکلات این حوزه برگزار کردیم و در نهایت پیش نویس برنامه آموزش و فرهنگ سازی مدیریت پسماند در 10 محور تدوین شده است.

روشنگری و اطلاع رسانی قوانین و حوزه های مسئولیتی و اجرایی مدیریت پسماند ، معرفی و ترویج روش های و شیوه های مدیریت مطلوب پسماندهای عادی، پزشکی، برقی و الکترونیکی، کشاورزی، ویژه و صنعتی و شناسایی و معرفی روش های سرمایه گذاری و به کارگیری فناوری های کارآمد روز دنیا برای مدیریت پسماند، شناسایی و به کارگیری روش های مدیریت مطلوب پسماند های استان‌های ساحلی با اولویت شمال کشور، معرفی و ترویج اثرات سوء رها سازی زباله ها در طبیعت و محیط زیست، معرفی و ترویج اثرات رها سازی در طبیعت و محیط زیست از جمله محور های پیش نویس برنامه آموزش و فرهنگ سازی مدیریت پسماند است.

یوسفی با بیان اینکه این چالش ها نیاز به یک زیر ساخت و بستر فرهنگی و آموزشی دارد، گفت: از دستگاه های متولی دعوت کردیم دیدگاه و نظرات خود را در خصوص این پیش نویس ارائه دهند.

وی ادامه داد: این پیش نویس برنامه آموزش و فرهنگ سازی مدیریت پسماند پس از دریافت نظرات دستگاه‌های متولی قانون مدیریت پسماند نهایی می شود و در کارگروه ملی پسماند به عنوان یک برنامه اجرایی مطرح و تصویب خواهد شد.

کد خبر 4735036


تبليغ

کامنت‌ها (0)

امتیاز 0 از 5 بر اساس نظر 0 نفر
کامنتی درج نشده

کامنت بگذارید

  1. ارسال کامنت بدون عضویت. عضویت یا ورود به سایت.
امتیاز دهید:
0 کارکتر
Attachments (0 / 3)
Share Your Location
تبليغ