به گزارش افکارنیوز،

امیر نوری با انتشار این عکس نوشت: خلیجه همیشه فارس یونان