به گزارش افکارنیوز،

مصطفی کیایی با انتشار این عکس نوشت:

بیمار خنده های تو ام بیشتر بخند

خورشید آرزوی منی گرمتر بتاب.