به گزارش گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری برنا؛ پنجشنبه ۲۸ شهریور ماه ساعت ۱۰ تا ۱۳ گردش در سرگذشت تئاتر ایران برگزار می شود.

در این برنامه درباره سابقه نمایش در تهران و شکل‌گیری تئاتر نوین صحبت خواهید شد، اینکه انقلاب مشروطیت چه تاثیری در توسعه و رونق تئاتر در ایران داشت، به نوع نمایش‌ها و بازیگران پرداخته می شود، همچنین از تئاتر دهه ۲۰ و پایه‌گذاری تئاتر فاخر توسط استاد عبدالحسین نوشین سخن گفته می شود و اینکه چرا دوران شکوه این گونه نمایش‌ها کوتاه بود و اتفاقات کودتای ۲۸ مرداد و قبل آن چه تاثیری بر نمایش در ایران گذاشت...

بازدید از تئاتر سنگلج، مدرسه دارالفنون، گراند هتل، تئاتر نصر و پارس (به صورت پیرامونی) به صورت پیاده روی صورت می گیرد.

علیرضا زمانی کارشناس ارشد علوم اجتماعی از دانشگاه علامه طباطبایی و کارشناس ارشد تاریخ از دانشگاه تهران کارشناس این بازدید است.