به گزارش افکارنیوز،

پدرام کریمی این عکس را منتشر کرد.