تعبیر خواب جنازه, دیدن جنازه در خواب دارای چه تعابیری است؟


برخی از معبران تعبیر خواب جنازه در عالم رویا را نشانه مال حرام دانسته اند و برخی دیگر از معبرین نظیر امام جعفر صادق دیدن جنازه در عالم رویا را نشانه بزرگی دانسته اند که بهتر است شما با توجه به جزئیاتی که در عالم رویا مشاهده کرده اید خواب خود را تفسیر نمایید. تعبیر خواب جنازه از دیدگاه معبران اسلامی دیدن خواب هایی نظیر مرده و قبرستان و جنازه...

تبليغ

برخی از معبران تعبیر خواب جنازه در عالم رویا را نشانه مال حرام دانسته اند و برخی دیگر از معبرین نظیر امام جعفر صادق دیدن جنازه در عالم رویا را نشانه بزرگی دانسته اند که بهتر است شما با توجه به جزئیاتی که در عالم رویا مشاهده کرده اید خواب خود را تفسیر نمایید.

تعبیر خواب جنازه از دیدگاه معبران اسلامی

دیدن خواب هایی نظیر مرده و قبرستان و جنازه دارای تعابیری متفاوت است که هر یک از این تعبیرها می توانند روی زندگی بیننده رویا تاثیر داشته باشند. در مطالب قبلی تعبیر خواب مرده و تعبیر خواب قبرستان و تعبیر خواب بوسیدن مرده را مطالعه کردید در ادامه با تعبیر خواب جنازه در خدمت شما عزیزان خواهیم بود.

دیدن جنازه در عالم رویا دارای چه تعبیری می باشد ؟

کارل گوستا یونگ

تعبیر دیدن جنازه در عالم رویا بیانگر جنبه ای از خود فرد می باشد که در درونش مرده است همچنین دیدن این رویا می تواند نشانه این می باشد که بیننده رویا مقصود خود را نمی رساند و خودش را خفه کرده و از درون می کشد.

امام جعفر صادق

دیدن جنازه در عالم رویا بر ۳ وجه زیر است :

ولایت و حکومت بزرگی عزت و جاه و رفعت

منوچهر مطبیعی تهرانی

دیدن جنازه ای که به دوش کشیده می شود نیکو می باشد و بیانگر فراغت از اندوه و رنج برای خواب بیننده است و اگر فردی در عالم رویا این خواب را مشاهده کند اگر بیمار باشد بهبود می یابد و اگر مدیون باشد ادای دین می کند.
اگر فردی در خواب جنازه خودش را ببیند عمرش دراز می شود.
اگر در عالم رویا جنازه ای را با لباسی تمیز و شیک ببینید دارای تعبیری نیکو است و برای بیننده رویا خوشحالی و مسرت می رسد.
اگر در عالم رویا جنازه ای را با لباس بد و کثیف و ژولیده و آشفته ببینید دارای تعبیری بد می باشد و دیدن این رویا می توانید نشانه این باشد که در روزهای آینده به بیننده رویا غمی می رسد.

ابراهیم کرمانی

اگر فردی در خواب ببیند که فرد زنده ای را بر جنازه می برند و در پس جنازه او کسی نیست نشانه این می باشد که عز و جاه و کار بیننده رویا نقصان پیدا می کند.

در این مطلب تعبیر خواب جنازه از دیدگاه معبران اسلامی و غربی را پیش رو داشتید که امیدواریم از مطالعه این مطلب نهایت بهره را ببرید و بتوانید با تفسیر رویایی که مشاهده کرده اید به راحتی آشنا شوید.

منبع : آرگا


تبليغ

کامنت‌ها (0)

امتیاز 0 از 5 بر اساس نظر 0 نفر
کامنتی درج نشده

کامنت بگذارید

  1. ارسال کامنت بدون عضویت. عضویت یا ورود به سایت.
امتیاز دهید:
0 کارکتر
Attachments (0 / 3)
Share Your Location
تبليغ