اجرای طرح نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک در 8 استان کشور


ساری- معاون فناوری اطلاعات وزارت بهداشت از اجرای طرح نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک در هشت دانشگاه علوم پزشکی پیشرو در کشور خبر داد.

تبليغ

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر انصاری بکشنبه شب در مراسمی ک افتتاح طرح نسخه نویسی الکترونیک در دانشگاه علوم پزشکی مازندران اظهار کرد: با کمک دانشگاه ها در فاز نخست استقرار پرونده تلاش کردیم مراکز سلامت دولتی را به درگاه پرونده الکترونیک متصل کنیم که به بهانه پیاده سازی زیرساخت های نظام ارجاع این اتفاق افتاد و فاز اول آن نیز به دست رئیس جمهور افتتاح شد.

وی با تاکید بر اینکه مراکز خصوصی در فاز دوم استقرار به پرونده الکترونیک متصل می شوند، گفت: برای نخستین بار سامانه های مطب را شناسایی کردیم و تعدادی شرکت ها که این سامانه ها را طراحی کردند در حال حاضر کارها را انجام می دهند.

انصاری افزود: سامانه های داروخانه ها که از قبل می توانستند با داروخانه ها کار کنند نیز استانداردهای جدید را گرفتند و به همین ترتیب نمونه هایی از سامانه ها در این جلسه هستند و کارگاه را برگزار می کنند.

معاون فناوری اطلاعات وزارت بهداشت با تاکید بر همکاری انجمن های صنفی حوزه سلامت، ادامه داد: انجمن های صنفی، داروسازان و سازمان نظام پزشکی باید در این طرح همکاری لازم را داشته باشند تا پزشکان و مسوولین داروخانه ها رغبت پیدا کنند فرآیند نسخه نویسی و نسخه پیچی را به خوبی اجرا و جایگزین فرآیندهای قبلی نمایند.

انصاری با بیان اینکه در این طرح سه هدف را دنبال می کنیم، گفت: هدف اول این طرح، پوشش دولتی و غیردولتی بود که پوشش دولتی انجام شده و غیر دولتی را نیز با نسخه نویسی و نسخه پیچی دنبال می کنیم.

معاون فناوری اطلاعات وزارت بهداشت افزود: هدف دوم این طرح ، استقرار زیرساخت ها بود که انجام شده است.

وی به اجرای فشرده و منسجم این طرح در سال جاری اشاره کرد و ادامه داد: فاز اول این طرح در مرداد ماه انجام و فاز دوم در شهریورماه سال جاری با ۸ دانشگاه پیشرو انجام می دهیم که دانشگاه مازندران نیز با توجه به سابقه و امادگی که داشته یکی از دانشگاه های پیشرو است.

انصاری با بیان اینکه در تظرداریم تا درگاه موبایل پرونده سلامت را هم رونمایی کنیم، گفت: پرونده سلامت را در تیرماه رونمایی کردیم و در حال حاضر در اختیار دانشگاه های تابعه وزارت بهداشت قرار گرفته است و اگر این اطلاعات از بخش خصوصی هم گرفته شود این درگاه از طریق موبایل عمومی می شود.

معاون فناوری اطلاعات وزارت بهداشت فاز سوم این طرح را عمومی کردن فرآیندها و اضافه کردن خدمات ارزش افزوده دانست و گفت: در فاز نسخه نویسی و نسخه پیچی سه مرحله دنبال می کنیم که در فاز دوم و سوم امضای پزشک و بیمار اضافه می شود و در مرحله نخست نیز بیمه گرها می توانند اطلاعات را برای رسیدگی خود دریافت کنند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر بیمه سلامت و تامین اجتماعی جریان ssm را دریافت می کنند، افزود: با توجه به امکاناتی این دو بیمه در مراکز داشتند که در حال حاضر سامانه بیمه سلامت آمادگی تبادل اطلاعات را دارد و در بیمه تامین اجتماعی نیز این فرآیند تا شهریورماه سال جاری انجام می شود.

انصاری با بیان اینکه چالش های گذشته در حال حاضر به حداقل رسیده است، ادامه داد: شایسته مردم و نظام سلامت است که از آخرین فناوری ها استفاده کنند.

دکتر سید عباس موسوی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران نیز در این جلسه اظهار کرد: نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک کار بزرگ و پیچیده ای است و اجرای آن نیازمند برنامه ریزی درست است.

وی با بیان اینکه حوزه فناوری باید نسبت به عملکرد خود بازبینی داشته باشد، گفت: در حوزه هایی که بحث قانونگذاری داریم یکسری خلاهایی وجود دارد که باید برطرف شود.

دکتر موسوی به اقدامات دانشگاه علوم پزشکی مازندران در حوزه پرونده الکترونیک اشاره کرد و افزود: شرکت های مختلفی در این حوزه فعال شدند که امیدواریم با خدمات متنوع این شرکت ها به نقطه خاصی برسیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران با تاکید براینکه باید به مسئله زمان در تهیه نرم افزارها توجه جدی شود، ادامه داد: در تکنولوژی امروز، زمان از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

دکتر موسوی به اجرای طرح نسخه نویسی و نسخه پیچی در مازندران اشاره کرد و افزود: نسخه نویسی در مراکز درمانی ارائه کننده سطح اول خدمات در دانشگاه علوم پزشکی مازندران انجام می شود و تلاش ما براین است که سایر مراکز نیز به این سمت حرکت کنند.


به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر انصاری بکشنبه شب در مراسمی ک افتتاح طرح نسخه نویسی الکترونیک در دانشگاه علوم پزشکی مازندران اظهار کرد: با کمک دانشگاه ها در فاز نخست استقرار پرونده تلاش کردیم مراکز سلامت دولتی را به درگاه پرونده الکترونیک متصل کنیم که به بهانه پیاده سازی زیرساخت های نظام ارجاع این اتفاق افتاد و فاز اول آن نیز به دست رئیس جمهور افتتاح شد.

وی با تاکید بر اینکه مراکز خصوصی در فاز دوم استقرار به پرونده الکترونیک متصل می شوند، گفت: برای نخستین بار سامانه های مطب را شناسایی کردیم و تعدادی شرکت ها که این سامانه ها را طراحی کردند در حال حاضر کارها را انجام می دهند.

انصاری افزود: سامانه های داروخانه ها که از قبل می توانستند با داروخانه ها کار کنند نیز استانداردهای جدید را گرفتند و به همین ترتیب نمونه هایی از سامانه ها در این جلسه هستند و کارگاه را برگزار می کنند.

معاون فناوری اطلاعات وزارت بهداشت با تاکید بر همکاری انجمن های صنفی حوزه سلامت، ادامه داد: انجمن های صنفی، داروسازان و سازمان نظام پزشکی باید در این طرح همکاری لازم را داشته باشند تا پزشکان و مسوولین داروخانه ها رغبت پیدا کنند فرآیند نسخه نویسی و نسخه پیچی را به خوبی اجرا و جایگزین فرآیندهای قبلی نمایند.

انصاری با بیان اینکه در این طرح سه هدف را دنبال می کنیم، گفت: هدف اول این طرح، پوشش دولتی و غیردولتی بود که پوشش دولتی انجام شده و غیر دولتی را نیز با نسخه نویسی و نسخه پیچی دنبال می کنیم.

معاون فناوری اطلاعات وزارت بهداشت افزود: هدف دوم این طرح ، استقرار زیرساخت ها بود که انجام شده است.

وی به اجرای فشرده و منسجم این طرح در سال جاری اشاره کرد و ادامه داد: فاز اول این طرح در مرداد ماه انجام و فاز دوم در شهریورماه سال جاری با ۸ دانشگاه پیشرو انجام می دهیم که دانشگاه مازندران نیز با توجه به سابقه و امادگی که داشته یکی از دانشگاه های پیشرو است.

انصاری با بیان اینکه در تظرداریم تا درگاه موبایل پرونده سلامت را هم رونمایی کنیم، گفت: پرونده سلامت را در تیرماه رونمایی کردیم و در حال حاضر در اختیار دانشگاه های تابعه وزارت بهداشت قرار گرفته است و اگر این اطلاعات از بخش خصوصی هم گرفته شود این درگاه از طریق موبایل عمومی می شود.

معاون فناوری اطلاعات وزارت بهداشت فاز سوم این طرح را عمومی کردن فرآیندها و اضافه کردن خدمات ارزش افزوده دانست و گفت: در فاز نسخه نویسی و نسخه پیچی سه مرحله دنبال می کنیم که در فاز دوم و سوم امضای پزشک و بیمار اضافه می شود و در مرحله نخست نیز بیمه گرها می توانند اطلاعات را برای رسیدگی خود دریافت کنند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر بیمه سلامت و تامین اجتماعی جریان ssm را دریافت می کنند، افزود: با توجه به امکاناتی این دو بیمه در مراکز داشتند که در حال حاضر سامانه بیمه سلامت آمادگی تبادل اطلاعات را دارد و در بیمه تامین اجتماعی نیز این فرآیند تا شهریورماه سال جاری انجام می شود.

انصاری با بیان اینکه چالش های گذشته در حال حاضر به حداقل رسیده است، ادامه داد: شایسته مردم و نظام سلامت است که از آخرین فناوری ها استفاده کنند.

دکتر سید عباس موسوی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران نیز در این جلسه اظهار کرد: نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک کار بزرگ و پیچیده ای است و اجرای آن نیازمند برنامه ریزی درست است.

وی با بیان اینکه حوزه فناوری باید نسبت به عملکرد خود بازبینی داشته باشد، گفت: در حوزه هایی که بحث قانونگذاری داریم یکسری خلاهایی وجود دارد که باید برطرف شود.

دکتر موسوی به اقدامات دانشگاه علوم پزشکی مازندران در حوزه پرونده الکترونیک اشاره کرد و افزود: شرکت های مختلفی در این حوزه فعال شدند که امیدواریم با خدمات متنوع این شرکت ها به نقطه خاصی برسیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران با تاکید براینکه باید به مسئله زمان در تهیه نرم افزارها توجه جدی شود، ادامه داد: در تکنولوژی امروز، زمان از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

دکتر موسوی به اجرای طرح نسخه نویسی و نسخه پیچی در مازندران اشاره کرد و افزود: نسخه نویسی در مراکز درمانی ارائه کننده سطح اول خدمات در دانشگاه علوم پزشکی مازندران انجام می شود و تلاش ما براین است که سایر مراکز نیز به این سمت حرکت کنند.

کد خبر 4696333


تبليغ

کامنت‌ها (0)

امتیاز 0 از 5 بر اساس نظر 0 نفر
کامنتی درج نشده

کامنت بگذارید

  1. ارسال کامنت بدون عضویت. عضویت یا ورود به سایت.
امتیاز دهید:
0 کارکتر
Attachments (0 / 3)
Share Your Location
تبليغ