غنی طرف اصلی مذاکره و انتخابات است!


واقعییت این است که برای به ثمر رساندن مذاکرات صلح و توافق صلح با طالبان از بُعد داخلی چه قبل از انتخابات و چه بعد از انتخابات ریاست جمهوری و چه بدون انتخابات، اشرف غنی طرف اصلی این مذاکرات و توافق است. اگر انتخابات برگزار شود، غنی...

تبليغ

واقعییت این است که برای به ثمر رساندن مذاکرات صلح و توافق صلح با طالبان از بُعد داخلی چه قبل از انتخابات و چه بعد از انتخابات ریاست جمهوری و چه بدون انتخابات، اشرف غنی طرف اصلی این مذاکرات و توافق است.

اگر انتخابات برگزار شود، غنی با آرای شصت درصدی که زمینه ای آن را آماده ساخته است، برندۀ قطعی خواهد بود و طرف اصلی مذاکره و توافق صلح با طالبان را اگر توافقی در کار باشد، می سازد.
اگر انتخابات برگزار نشود، بازهم غنی به عنوان رییس جمهور طرف اصلی مذاکره و توافق صلح شمرده می شود.

توافق صلح بدون برگزاری انتخابات ریاست جمهوری با فشار امریکایی ها و در یک تعامل پنهانی آن ها با پاکستان و طالبان، متضمن صلح پایدار نیست. چنین توافق در واقع دروازۀ خروج امریکا را از افغانستان باز می کند و بار افغانستان را از شانه های امریکا دور می سازد، اما آیندۀ ثبات و صلح پایدار را نه تامین می کند و نه تضمین. به خصوص که این توافق در همسویی و اتفاق نظر با تمام بازیگران منطقه ای و جهانی بحران و جنگ افغانستان از واشنگتن تا مسکو و پیکنگ، از اسلام آباد تا دهلی، از تهران تا ریاض و غیره مداخله گران و بازیگران حاصل نمی شود.

برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، هم برای ادامۀ دولت داری و دولت سازی مدرن و ملی، و هم برای شکل گیری یک دولت مشروع و مقتدرِ برآمده از آرای مردم در جهت به ثمر رساندن مذاکرات صلح و توافق صلح، بسیار مهم و ضروری است.

مذاکره و توافق صلح در ازای عدم برگزاری انتخابات، تخریب آن همه تعمیر و ساختمانی است که در این 19 سال علی رغم کمبود ها و نواقص برای دولت داری و دولت سازی ساخته شد و شکل گرفت. بدتر و تلخ تر آنکه هیچ تضمینی وجود ندارد تا بر ویرانه های این ساختمان چیزی به نام دولت و روند دولت داری مدرن ایجاد و ساخته شود.

این معضل و این نگرانی با تدویر یک انتخابات شفاف و عادلانه قابل حل و برطرفی است، ولیکن غنی تنها به ابقای خود برای یک دورۀ دیگر به عنوان رئیس جمهور در ارگ کابل می اندیشد و تمرکز دارد. اشرف در حالی که انتخابات، هم برای تداوم دولت داری و دولت سازی مدرن و ملی با تمام نواقص و بدی های آن یک اصل منطقی و حیاتی و بی بدیل شمرده می شود و هم برای به ثمر رساندن مذاکرات صلح و توافق صلح با طالبان، بسیار مهم و ضروری است. اما معضل کلان در این مورد که این اصل و نیاز را به چالش می کشاند و بی اعتبار می سازد، برگزاری یک انتخابات پر از تخطی و تقلب برای ابقای اشرف غنی در ارگ کابل است.

غنی از این ناگزیری وضعییت موجود که طرف اصلی مذاکره و توافق صلح با طالبان چه با انتخابات و چه بدون انتخابات، فقط او است استفاده می کند و با جدیت در صدد برگزاری انتخابات است تا از موضع قوی به عنوان رئیس جمهور منتخب در برابر امریکایی ها و طالبان ظاهر شود و طرف اصلی مذاکره و معامله با آن ها باشد.

رقیبان غنی در این وضعییت چه آن های که در درون دولت اند و چه در بیرون، چیز بهتر از او ارائه نمی کنند. یا چشم به لطف امریکایی ها دارند تا در هر گونه معامله آن ها را مدنظر بگیرند و یا در مقتدیان طالبان قرار گرفته اند تا در سفرۀ امارت و قدرت طالبانی جایی داشته باشند.

محمد اکرام اندیشمندتبليغ

کامنت‌ها (0)

امتیاز 0 از 5 بر اساس نظر 0 نفر
کامنتی درج نشده

کامنت بگذارید

  1. ارسال کامنت بدون عضویت. عضویت یا ورود به سایت.
امتیاز دهید:
0 کارکتر
Attachments (0 / 3)
Share Your Location
تبليغ