نرمش‌هایی برای رفع خستگی در سفر


تمرینات ورزشی زیر به شما کمک می کند تا خستگی را که طی سفر بر اثر نشستن طولانی بر صندلی ایجاد شده، رفع نمایید. این تمرینات را می توان به حالت نشسته بر صندلی، و بدون ایجاد کوچکترین مزاحمت برای همسفران، انجام داد. تمرینات را به آرامی و بطور منظم و یکنواخت انجام دهید. توجه داشته باشید که قبل از انجام هرگونه تمرین ورزشی، حتماً با پزشک خود مشورت نمایید.

تبليغ

تمرینات ورزشی زیر به شما کمک می کند تا خستگی را که طی سفر بر اثر نشستن طولانی بر صندلی ایجاد شده، رفع نمایید. این تمرینات را می توان به حالت نشسته بر صندلی، و بدون ایجاد کوچکترین مزاحمت برای همسفران، انجام داد.

برای شروع راست نشسته، و بطور عادی نفس بکشید.

تمرینات را به آرامی و بطور منظم و یکنواخت انجام دهید. توجه داشته باشید که قبل از انجام هرگونه تمرین ورزشی، حتماً با پزشک خود مشورت نمایید.

سر خود را به آرامی به سمت چپ حرکت دهید و ۱۵ ثانیه نگاه دارید. سپس آن را به سمت راست حرکت داده ۵ ثانیه نیز در این حالت نگاه دارید. سر را به جای اول برگردانید. (این تمرین را ۵ بار انجام دهید) چانه خود را به آرامی بطرف سینه پایین آورده ۵ ثانیه نگه دارید. سپس آنرا به حالت اول بازگردانید. (این تمرین را ۵ بار انجام دهید) شانه چپ خود را به گوش سمت چپ رسانده ۵ ثانیه نگه دارید. این عمل را در مورد شانه راست خود نیز، تکرار نمایید. یعنی آنرا به گوش سمت راست رسانده ۵ ثانیه نگه دارید. سپس به حالت اول بازگردید. (این تمرین را ۵ مرتبه انجام دهید)

۱۰ مرتبه شانه چپ و ۱۰ مرتبه شانه راست را بچرخانید. سپس هر دو شانه را ۵ بار به سمت جلو و ۵ بار به سمت عقب بچرخانید. دو دست خود را جلوی بدن نگه داشته (مچ دستها آزاد باشند)، آنها را به سرعت ۱۰ مرتبه، باز و بسته نمایید. دو دست خود را جلوی بدن نگه دارید. ابتدا ۵ مرتب دست چپ، ۵ مرتبه دست راست خود را بچرخانید. سپس هر دو دست را ۵ مرتبه، بچرخانید.

دو پای خود را دراز کنید. ابتدا پای چپ خود را جلوتر قرار دهید و آنرا به سمت بالا و پایین حرکت دهید. سپس پای سمت راست خود را جلو قرار داده و آنرا بطرف بالا و پایین حرکت دهید. (این تمرین را ۱۰ بار انجام دهید) پای چپ خود را بلند نمایید. (پایتان به زمین نزدیک باشد) ۵ مرتبه به سمت داخل و ۵ مرتبه به سمت خارج بچرخانید. سپس این تمرین را در مورد پای راست نیز انجام دهید. هر دو پای خود را کمی به سمت داخل (به عقب) برده به طوری که انگشتان شصت هر دو پا با یکدیگر تماس یابند. آنها را بهم فشار داده تا ۵ بشمارید، سپس رها نمایید. (این تمرین را ۵ بار انجام دهید)

تبليغ

کامنت‌ها (0)

امتیاز 0 از 5 بر اساس نظر 0 نفر
کامنتی درج نشده

کامنت بگذارید

  1. ارسال کامنت بدون عضویت. عضویت یا ورود به سایت.
امتیاز دهید:
0 کارکتر
Attachments (0 / 3)
Share Your Location
تبليغ