استاندار یزد گفت: برای اینکه بتوانیم برنامه‌ها را برای پیشرفت دنبال و به عنوان شهر میراث جهانی اجرا کنیم نیاز به انسان‌های جهانی اندیش داریم.

به گزارش خبرگزاری موج یزد، محمدعلی طالبی استاندار یزد در شورای راهبردی دفتر استانی کمیسیون ملی یونسکو ( سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد) در یزد افزود: مسئولیت این دفتر استانی است و انتظار کمک و همکاری از تمام شهرستان‌ها، فرمانداران و شهرداران استان هست تا در اعتلای این دفتر کمک کنند.

وی خاطر نشان کرد: یزدی‌ها مردمانی اهل مدارا و سازگار هستند، نیاز است، در حوزه جهانی اندیشیدن کار کنیم و دفتر یونسکو در یزد می‌تواند روی این حوزه خوب کار کند.

استاندار یزد با تاکید بر لزوم اتحاد، انسجام و اتفاق نظر در استان یزد یادآور شد: برای اینکه بتوانیم برنامه‌ها را برای پیشرفت دنبال و به عنوان شهر میراث جهانی اجرا کنیم نیاز به انسان‌های جهانی اندیش داریم.

وی گفت: حوزه اجتماعی استان یزد در گذشته کمتر مورد توجه شهرداری‌ها بود خوشبختانه امروز این موضوع در شهرداری و شورای شهر یزد به صورت گسترده ای مورد توجه قرار گرفته و اقدامات خوبی هم در این زمینه انجام شده است.

استاندار یزد ادامه داد: این دفتر در کنار فعالیت‌هایی که در حوزه های اجتماعی و فرهنگی دارد، می‌تواند الگویی برای فعالیت مسئولان شهرداری‌ها باشد تا بتوان با پرداختن شهرداران به حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی کمی از بار مسائل این حوزه را کم کنیم.