به گزارش افکارنیوز،

سام درخشانی با انتشار این عکس نوشت:

اکران مردمی تگزاس

دیشب

یکبار دیگه از در کنارتون بودن لذت بردم