به گزارش افکارنیوز،

قاضی مسعودی مقام در هشتمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده بانک سرمایه گفت: یک فرصت ده روزه برای هادی رضوی و دلاویز به منظور ارایه مدارک، مستندات و لایحه داده می شود.

اخبار اجتماعی- وی افزود: نیازی به حضور این دو متهم در جلسات آتی دادگاه نیست.