آمادگی شهرداری کرمان برای ساماندهی کودکان کار و متکدیان


کرمان - معاون خدمات شهری شهردار کرمان از آمادگی شهرداری کرمان برای ساماندهی کودکان کار و متکدیان با همکاری نهادهای متولی خبر داد.

تبليغ

مهدی نیکویی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه شناسایی، جمع آوری، نگهداری و توانمندسازی کودکان کار از وظایف اداره کل بهزیستی است، اظهار کرد: متأسفانه همه روزه شاهد حضور کودکان بسیاری در معابر، چهارراه‌ها و مجموعه بازار هستیم که علاوه بر نارضایتی مردم، باعث افزایش ترافیک و حوادث احتمالی آن و نازیبایی چهره شهر شده است.

وی ادامه داد: امروزه شاهد حضور بیش از پیش کودکان کار در سطح شهر هستیم که با توجه به نزدیکی به پایان سال تحصیلی، تعداد کودکان کار بیشتر خواهد شد.

معاون خدمات شهری شهردار کرمان تصریح کرد: اداره کل بهزیستی که متولی شناسایی، جمع آوری و ساماندهی کودکان کار است، باید در این خصوص به صورت جدی اقدام کند و شهرداری نیز آمادگی همکاری با این نهاد در این خصوص را دارد.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه متولی ساماندهی متکدیان، فرمانداری است، افزود: شهرداری تنها موظف به جمع‌آوری متکدیان و تحویل آنها به محل اسکان موقت است.

نیکویی ادامه داد: پس از تحویل متکدیان به محل اسکان موقت با توجه به وضعیت متکدی، به سازمان مربوطه ارجاع داده می‌شود.

معاون خدمات شهری شهردار کرمان با تاکید بر اینکه نهادهایی از جمله کمیته امداد امام خمینی (ره)، بهزیستی، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دادگستری و نیروی انتظامی در سامان‌دهی متکدیان باید همکاری داشته باشند، افزود: بر اساس ماده شش آئین‌نامه سامان‌دهی متکدیان، سازمان بهزیستی موظف است افراد بی‌سرپرست، ناتوان، معلول و سالمندان نیازمند را تحویل گرفته، در اماکن مناسب نگهداری کرده و تحت آموزش قرار دهد.

وی ادامه داد: همچنین بهزیستی موظف است پوشش‌های حمایتی لازم را تا مهیا شدن شرایط و زمینه مناسب برای بازگشت آنان به زندگی عادی ایجاد کند.

نیکویی تصریح کرد: کمیته امداد امام خمینی (ره) موظف است ضمن هماهنگی با مسئول اردوگاه، پوشش حمایتی و هدایتی لازم را برای افراد نیازمند، گمشده و درمانده برقرار کرده و شرایط و زمینه بازگشت آنان به زندگی عادی را فراهم آورد.

وی با تاکید بر اینکه اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز موظف است افراد مستعد و دارای توان کار را به طور رایگان تحت پوشش آموزش‌های فنی و حرفه‌ای مناسب قرار دهد، گفت: این نهاد همچنین موظف است برای اشتغال متکدیانی که دوره‌های مربوط را طی کرده‌اند، برنامه‌ریزی‌های لازم را از طریق مراکز کاریابی و صندوق فرصت‌های شغلی به عمل آورد.

معاون خدمات شهری شهردار کرمان افزود: همچنین اتباع بیگانه باید به اداره امور اتباع ومهاجرین خارجی و اتباع غیرمجاز نیز به دستگاه قضائی معرفی شوند.

وی ادامه داد: در ادامه ساماندهی متکدیان، افراد معتاد شناسایی و برای ترک و توانمندسازی مجدداً به کمپ ماده ۱۶ فرستاده می‌شوند.

وی تاکید کرد: شهرداری آمادگی همکاری با بهزیستی و فرمانداری را دارد ولی شناسایی، جمع آوری و ساماندهی کودکان کار برعهده بهزیستی است.

نیکویی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با بیان اینکه تعدادی از متکدیان خانم که بخش قابل توجهی از آنها معتاد هستند، افزود: بهزیستی باید در خصوص نگهداری و ساماندهی زنان متکدی تدابیری اتخاذ کند.

وی با تاکید بر اینکه شهرداری اقدام به جمع آوری متکدیان زن و تحویل آنها به محل اسکان موقت اقدام می‌کند، ادامه داد: متأسفانه کمپ ماده ۱۶، فضایی برای نگهداری خانم‌ها ندارد که متأسفانه شاهد بازگشت مجدد آنها به سطح شهر هستیم.

معاون خدمات شهری شهردار کرمان گفت: باید کمپی برای زنان معتاد متکدی در نظر گرفته شود تا پس از ساماندهی، نسبت به ترک و توانمندسازی آنها اقدام شود.


مهدی نیکویی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه شناسایی، جمع آوری، نگهداری و توانمندسازی کودکان کار از وظایف اداره کل بهزیستی است، اظهار کرد: متأسفانه همه روزه شاهد حضور کودکان بسیاری در معابر، چهارراه‌ها و مجموعه بازار هستیم که علاوه بر نارضایتی مردم، باعث افزایش ترافیک و حوادث احتمالی آن و نازیبایی چهره شهر شده است.

وی ادامه داد: امروزه شاهد حضور بیش از پیش کودکان کار در سطح شهر هستیم که با توجه به نزدیکی به پایان سال تحصیلی، تعداد کودکان کار بیشتر خواهد شد.

معاون خدمات شهری شهردار کرمان تصریح کرد: اداره کل بهزیستی که متولی شناسایی، جمع آوری و ساماندهی کودکان کار است، باید در این خصوص به صورت جدی اقدام کند و شهرداری نیز آمادگی همکاری با این نهاد در این خصوص را دارد.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه متولی ساماندهی متکدیان، فرمانداری است، افزود: شهرداری تنها موظف به جمع‌آوری متکدیان و تحویل آنها به محل اسکان موقت است.

نیکویی ادامه داد: پس از تحویل متکدیان به محل اسکان موقت با توجه به وضعیت متکدی، به سازمان مربوطه ارجاع داده می‌شود.

معاون خدمات شهری شهردار کرمان با تاکید بر اینکه نهادهایی از جمله کمیته امداد امام خمینی (ره)، بهزیستی، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دادگستری و نیروی انتظامی در سامان‌دهی متکدیان باید همکاری داشته باشند، افزود: بر اساس ماده شش آئین‌نامه سامان‌دهی متکدیان، سازمان بهزیستی موظف است افراد بی‌سرپرست، ناتوان، معلول و سالمندان نیازمند را تحویل گرفته، در اماکن مناسب نگهداری کرده و تحت آموزش قرار دهد.

وی ادامه داد: همچنین بهزیستی موظف است پوشش‌های حمایتی لازم را تا مهیا شدن شرایط و زمینه مناسب برای بازگشت آنان به زندگی عادی ایجاد کند.

نیکویی تصریح کرد: کمیته امداد امام خمینی (ره) موظف است ضمن هماهنگی با مسئول اردوگاه، پوشش حمایتی و هدایتی لازم را برای افراد نیازمند، گمشده و درمانده برقرار کرده و شرایط و زمینه بازگشت آنان به زندگی عادی را فراهم آورد.

وی با تاکید بر اینکه اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز موظف است افراد مستعد و دارای توان کار را به طور رایگان تحت پوشش آموزش‌های فنی و حرفه‌ای مناسب قرار دهد، گفت: این نهاد همچنین موظف است برای اشتغال متکدیانی که دوره‌های مربوط را طی کرده‌اند، برنامه‌ریزی‌های لازم را از طریق مراکز کاریابی و صندوق فرصت‌های شغلی به عمل آورد.

معاون خدمات شهری شهردار کرمان افزود: همچنین اتباع بیگانه باید به اداره امور اتباع ومهاجرین خارجی و اتباع غیرمجاز نیز به دستگاه قضائی معرفی شوند.

وی ادامه داد: در ادامه ساماندهی متکدیان، افراد معتاد شناسایی و برای ترک و توانمندسازی مجدداً به کمپ ماده ۱۶ فرستاده می‌شوند.

وی تاکید کرد: شهرداری آمادگی همکاری با بهزیستی و فرمانداری را دارد ولی شناسایی، جمع آوری و ساماندهی کودکان کار برعهده بهزیستی است.

نیکویی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با بیان اینکه تعدادی از متکدیان خانم که بخش قابل توجهی از آنها معتاد هستند، افزود: بهزیستی باید در خصوص نگهداری و ساماندهی زنان متکدی تدابیری اتخاذ کند.

وی با تاکید بر اینکه شهرداری اقدام به جمع آوری متکدیان زن و تحویل آنها به محل اسکان موقت اقدام می‌کند، ادامه داد: متأسفانه کمپ ماده ۱۶، فضایی برای نگهداری خانم‌ها ندارد که متأسفانه شاهد بازگشت مجدد آنها به سطح شهر هستیم.

معاون خدمات شهری شهردار کرمان گفت: باید کمپی برای زنان معتاد متکدی در نظر گرفته شود تا پس از ساماندهی، نسبت به ترک و توانمندسازی آنها اقدام شود.

کد خبر 4592404


تبليغ

کامنت‌ها (0)

امتیاز 0 از 5 بر اساس نظر 0 نفر
کامنتی درج نشده

کامنت بگذارید

  1. ارسال کامنت بدون عضویت. عضویت یا ورود به سایت.
امتیاز دهید:
0 کارکتر
Attachments (0 / 3)
Share Your Location
تبليغ