فیلم/ تلاش برای تخلیه آب از روستاهای سوسنگرد


تلاش های گروههای جهادی در مناطق سیل زده برای تخلیه آب از روستاهای سوسنگرد ادامه دارد.تبليغ
تبليغ