ماه شعبان؛ ماه سم‌زدایی معنوی


به گزارش گروه فرهنگی خبرگزاری دانشجو، اکنون خداوند با ربوبیت خود، بعد از رجب با سفره عظیم دیگری بنام سفره شعبان در صدد پذیرایی از ماست تا با آمادگی کامل در کنار سفره عظیم آسمانی، یعنی رمضان‌المبارک حاضر شویم. خداوند متعال حساس است که بنده‌اش از فیض بزرگ رمضان‌المبارک محروم نشود و آن به رجب و شعبان بسته شده است. این دو ماه مثل دوران قرنطینه و سم...تبليغ
تبليغ