به گزارش افکارنیوز،

گرچه دونالد ترامپ اغلب در مورد هزینه هایی که مهاجران برای آمریکا دارند، اعتراض می کند ولی آمار واقعیت متفاوتی را نشان می دهد .

با توجه به پایان فصل مالیات، یک تحقیق دو حزبی در مورد مهاجرت نشان می‌دهد که مهاجرین چقدر به خزانه آمریکا در هر سال کمک می کنند :

_ مهاجران صاحبخانه در 2017 ، 1.5 تریلیون دلار درآمد کل داشتند و 4.5 میلیارد دلار مالیات پرداختند .

_ شهروندان مشمول قانون داکا (مجوز کار و زندگی برای کودکانی که به صورت غیرقانونی با والدین خود به آمریکا آمده بودند) 23.4 میلیارد دلار درآمد داشتند و 2.2 میلیارد دلار مالیات فدرال و حدود 1.8 میلیارد دلار مالیات ایالتی و محلی پرداختند .

_ مهاجران دارای شرایط حمایتی موقت بیش از 891 میلیون دلار مالیات فدرال و 654 میلیون دلار مالیات ایالتی و محلی پرداختند .

_ مهاجران ثبت نشده که در کل بیش از 200 میلیارد دلار قدرت هزینه کردن دارند، 27.2 میلیارد دلار مالیات فدرال، ایالتی و محلی پرداختند .

سازمان مهاجرین منفعت اقتصادی خالص مهاجران را برای ایالت های مختلف بیش از 12 میلیارد دلار در تگزاس ، 18 میلیارد دلار در نیویورک و 38 میلیارد در کالیفرنیا برآورد کرد .

مهاجران به چندین طریق به پیشبرد اقتصاد آمریکا کمک می کنند : مهاجران جدید جای خالی حساس بازار کار آمریکا را پر می‌کنند، یک قدرت خرج کردن قابل ملاحظه دارند که پول لازم را به اقتصاد های محلی تزریق می‌کند و از کسب و کارها در سراسر آمریکا حمایت می‌کنند .

با توجه به این که مهاجران جوان تر هستند، احتمال ارتکاب جرم در آنها کم است و مشمول برنامه های رفاهی دولت مثل امنیت اجتماعی یا مراقبت های پزشکی نمی شوند. آنها در آخر نسبت به پولی که در خدمات عمومی مثل تحصیل ،مراقبت‌های بهداشتی و امنیت عمومی خرج می‌کنند، پول بیشتری به اقتصاد می رسانند .