درمان سرطان تخمدان، معرفی چای کوهی موثر


درمان سرطان تخمدان، معرفی چای کوهی موثر نتیجه یک طرح تحقیقاتی در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ثابت کرد گیاه چای کوهی می‌تواند یک گزینه مناسب به عنوان طب مکمل برای درمان سرطان تخمدان با عوارض جانبی محدود باشد. نتیجه یک طرح تحقیقاتی در دانشگاه علوم...


درمان سرطان تخمدان، معرفی چای کوهی موثرتبليغ
تبليغ