معامله شمش فولاد در بورس کالا


شمش فولاد کاوه جنوب کیش با بالاترین قیمت38،999 ریال و شمش بلوم فولاد خوزستان با بالاترین قیمت 39،777 ریال معامله شد.

به گزارش بورس نیوز، شمش فولاد کاوه جنوب کیش با بالاترین قیمت۳۸،۹۹۹ ریال و پایین‌ترین قیمت ۳۷،۳۰۹ریال و شمش بلوم فولاد خوزستان با بالاترین قیمت ۳۹،۷۷۷ ریال و پایین‌ترین قیمت 38،666 ریال معامله شد.

گفتنی است، فولاد کاوه جنوب کیش به صورت نقدی و فولاد خوزستان به صورت نقدی/اعتباری معامله شده است.


تبليغ
تبليغ